logoTowarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka Alia kolejny rok z rzędu we współpracy z Bankiem Żywności w Poznaniu oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Skoki realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2020 – lipiec 2020.

Obecnie do Programu zakwalifikowanych zostało 265 rodzin, czyli ponad 770 osób z terenu Gminy Skoki. Do końca lutego ubiegać się można o skierowanie do Programu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach (ul. Ciastowicza 11). Łącznie każda z osób zakwalifikowana do programu w okresie od stycznia do lipca otrzyma ponad 40 kilogramów produktów żywnościowych.
Dokładne informacje co do zasad uczestnictwa w Programie znajdują się pod poniższym linkiem: http://alia.org.pl/bank-zywnosci2020/

W ramach Programu oprócz wydawania produktów żywnościowych osobom wymagającym wsparcia realizowane są również Warsztaty Kulinarno-Żywnościowe uczestników Programu. Najbliższe warsztaty odbędą się 28 lutego. Zachęcamy osoby zakwalifikowane do zgłaszania udziału w szkoleniu. Więcej informacji o warsztatach znajduje się pod poniższym linkiem: http://alia.org.pl/zapraszamy-na-warsztaty-kulinarno-zywieniowe/