22 grudnia dzieci ze świetlic środowiskowych z Rościnna i Rejowca wraz z opiekunami odwiedziły Dom Pomocy Społecznej w Jabłkowie z artystycznym programem świątecznym oraz upominkami dla pensjonariuszy placówki.

Wspólne kolędowanie oraz występy umiliły czas przedświąteczny osobom starszym, często samotnym i schorowanym.

Dzieci bardzo zaangażowały się w przygotowanie kartek świątecznych a wizyta uświadomiła im, aby nie tylko w okresie świątecznym mieć serce otwarte na drugiego człowieka.

Małgorzata Wojciechowska
i Natalia Zaleśkiewicz

23 grudnia odbyła się wigilia w świetlicy środowiskowej w Rościnnie, której gospodarzem był sołtys Rościnna Hubert Czarnecki wraz z radą sołecką i wychowawca świetlicy Małgorzata Wojciechowska.

Na wigilię przybyli mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście. Dzieci przygotowały program artystyczny, który wprowadził wszystkich w nastrój świąteczny. Na gitarze przygrywał nam młody artysta mieszkający w Rościnnie Kacper Kujawa. Odwiedził nas również św. Mikołaj, który rozdał drobne upominki. Była choinka, blask świec, kolędy i pyszny poczęstunek. Do zobaczenia za rok.

Małgorzata Wojciechowska