Droga w Szczodrochowie
Droga w Szczodrochowie

O miesiąc wcześniej niż to zaplanowano w zawartej umowie firma IVESTON z Obornik zakończyła przebudowę drogi gminnej w Szczodrochowie. Aktualnie trwają prace porządkowe po wybudowaniu drogi. Istniejąca nawierzchnia gruntowa drogi na powierzchni 1.703m 2 została utwardzona kostką betonową. Również wykonano odwodnienie drogi systemem kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do istniejącego zbiornika wodnego zlokalizowanego w centrum wsi. Koszt zadania to 249.347,45zł.

Kolejny ogłoszony przetarg przez Gminę Skoki na przebudowę dróg w Niedźwiedzinach i na trasie Potrzanowo Budziszewice wygrało konsorcjum firm składające się z Przedsiębiorstwa „PROJ-BUD” i „EL-KAJO” z Bydgoszczy. W przetargu uczestniczyło 9 firm z cenami wynoszącymi od 476.367,33 zł do 653.835,73zł.

Droga w Niedźwiedzinach
Droga w Niedźwiedzinach

W Niedźwiedzinach realizowany jest III ostatni etap budowy nawierzchni drogi na długości 485m. W pierwszej kolejności firma rozpoczęła roboty od budowy nowych przepustów drogowych i zabezpieczenia rurami ochronnymi  istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Aktualnie wykonywana jest podbudowa drogi z kruszywa kamiennego o grubości 23cm, po czym zostanie wykonana asfaltowa  nawierzchnia drogi   o grubości 7cm.  Planowany koszt tej inwestycji to 229.519,60zł.

Droga Potrzanowo - Budziszewice
Droga Potrzanowo – Budziszewice

Droga gminna pomiędzy miejscowością  Potrzanowo a Budziszewice zostanie również przebudowana. Tutaj istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi, która jest bardzo zniszczona zostanie przykryta nowym dywanikiem asfaltowym o grubości 5 cm. Obecnie w kilku fragmentach zostały odtwarzane rowy przydrożne. Prace drogowe rozpoczną się na terenie miejscowości Potrzanowo za ulicą Smolarki, aż do skrzyżowania w Budziszewicach (kuźni) tj. na długości ok. 2km. Wykonawca wycenił te roboty drogowe w złożonej ofercie przetargowej na kwotę 246.847,73zł.

Planowany termin zakończenia prac w Niedźwiedzinach i na trasie Potrzanowo – Budziszewice to 30.06.2016.