Drodzy mieszkańcy !

            Z uwagi na fakt, iż otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń od firmy zajmującej się odbiorem odpadów z terenu Gminy Skoki dotyczących nieprawidłowości w zakresie SELKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW poniżej przypominamy jak należy postępować z odpadami, których nie można wrzucić do pojemników na odpady zmieszane, czy też do worków na surowce wtórne.

Najczęściej nieprawidłowości dotyczą WRZUCANIA DO POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE gruzu, odpadów biodegradowalnych zielonych, odpadów remontowo-budowalnych (płytki, płyty kartonowo-gipsowe, wata szklana, pozostałości styropianu budowalnego), a nawet w pojemniku można znaleźć części samochodowe.

Dane jakimi dysponuje tut. urząd pokazują, że 96 % mieszkańców miasta i gminy Skoki deklaruje, że będzie segregować odpady dzięki czemu płacą mniej za odbiór odpadów, ale segregują je w niewłaściwy sposób co potwierdzają załączone zdjęcia.

Przypominamy, że jeśli odpady nie są zbierane zgodnie ze złożoną deklaracją właściciel nieruchomości otrzyma ostrzeżenie, natomiast kolejne naruszenia zasad segregacji będzie skutkować tym, że zostanie wszczęte postępowanie, a nieruchomość zostanie obciążona opłatą jak za odpady zmieszane, czyli 1 lipca br. w przypadku gospodarstwa domowego liczącego od 4-5 osób będzie to 130,0 zł, zamiast 65,0 zł za odpady segregowane.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Skoki odpady należy segregować na 5 kategorii.

  • W BRĄZOWYM POJEMNIKU powinny się znaleźć odpady biodegradowalne kuchenne, czyli np. reszki żywności, resztki owoców i warzyw, przeterminowana żywność.
  • W SZARYM/CZARNYM POJEMNIKU (ODPADY ZMIESZANE) powinny się znaleźć np. odpady nie podlegające segregacji, pieluchy jednorazowe, zabrudzony tłusty papier, żużel, popiół.
  • W ZIELONYM WORKU powinny się znaleźć butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, słoiki.
  • W ŻÓŁTYM WORKU powinny się znaleźć np. zgniecione i puste butelki po napojach, zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej, plastikowe nakrętki, aluminiowe puszki po konserwach i napojach, kapsle, kartoniki po mleku i napojach, worki i reklamówki, koszki po owocach.
  • W NIEBIESKIM WORKU powinny się znaleźć np. czasopisma, gazety, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi, kartony, opakowania tekturowe.

Natomiast odpady BIODEGRADOWALNE ZIELONE (trawa, liście, gałęzie) oraz odpady nietypowe o których mowa w drugim akapicie należy we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  mieszczącego się przy ul. Rogozińskiej 10 w Skokach.

PSZOK czynny jest we wtorki i środy w godz. 1000-1500 oraz w piątki i soboty w godz.1000 -1500.

Przypominamy prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, a to przedkłada się na zmniejszenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

Przykłady nieprawidłowej segregacji: