Zebrania wiejskie wyborcze rozpoczęły się  21 lutego w Lechlinie, a zakończyły 9 kwietnia w Stawinach. Zebrania odbyły się we wszystkich 27 sołectwach naszej Gminy. Wybrano 25 sołtysów oraz członków rad sołeckich. W sołectwie Chociszewo i Rakojady, nie wybrano sołtysów, ze względu na brak kandydatów do pełnienia tej funkcji.

W wyniku przeprowadzonych wyborów zmiana na stanowisku sołtysa nastąpiła w Bliżycach, Jabłkowie, Kakulinie, Lechlinku, Pomarzankach, Potrzanowie, Rejowcu i Sławicy. 15 kandydatów na sołtysów nie miało kontrkandydatów. Największa liczba uprawnionych mieszkańców, która wzięła udział w zebraniu wyborczym była w Rejowcu, gdzie uczestniczyło w wyborze sołtysa 73 osoby na 202 uprawnione. Sołectwem o największej liczbie „wyborców” było Potrzanowo, gdzie uprawnionych było 618 osób, w głosowaniu wzięło udział niespełna 67 osób. Najmniejszym sołectwem pod względem liczby mieszkańców jest sołectwo Pomarzanki gdzie uprawnionych do wyborów było 11 osób, a głosowało 7, w związku z tym frekwencja wyniosła 63% i była najwyższą frekwencją  podczas wszystkich zebrań.

Zebrania były okazją do podsumowania działalności sołtysów i rad sołeckich w kadencji 2015-2019. Udział Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa, radnych, a także pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skokach umożliwił poruszenie najważniejszych spraw danego sołectwa i zadawanie pytań o trwające i planowane inwestycje. Jednym z punktów zebrania było też przyjęcie wniosków i propozycji, których realizacja może się przyczynić do ułatwienia życia mieszkańcom.

Podajemy informację z nazwiskami sołtysów i członków rad sołeckich, wybranych przez mieszkańców na bieżącą kadencję. Liczbę członków rad sołeckich określali mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego. Na zielono nowi sołtysi.

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE BIEŻĄCEJ KADENCJI

Sołectwo
Sołtys Skład rady sołeckiej
1.  Bliżyce Maciejewski Paweł
Grażyna Kozicka – Nowak
Wiesław Krawczyk
Łukasz Kubiński
Rafał Kubiński
Sebastian Żelazny
2.  Brzeźno Kramer Teresa Zofia Chudziak
Kazimiera Rybicka
Lidia Wojtkowiak
3.  Budziszewice Kluj Henryka Zdzisław Lichota
Henryk Nowak
Jarosław Nowak
5.  Glinno Maciejewski  Alojzy Stanisława Gronowicz
Natalia Marszałek
Dawid Stawski
6.  Grzybowo Zaranek  Andrzej Kinga Bogacka
Karina Wieczorek
Krystyna Zaranek
7.  Jabłkowo Saukens Arleta Kamila Cur
Marta Gier
Agnieszka Pachowicz
Ryszard Stiller
Krzysztof Szymczak
8.  Jagniewice Drewicz Wiesław Ewa Kantorska
Kamila Łukaszewska
Aleksandra Wiśniewska
9.  Kakulin Szymkowiak Lidia Andrzej Bielawski
Maciej Kowalewski
Aneta Matuszak
Arkadiusz Słomiński
Magdalena Wilkosz
10. Kuszewo Gruss  Krystyna Renata Szczurek
Magdalena Pinkowska
Mirosława Tylczyńska
11. Lechlin Grabiński  Paweł Renata Drewicz
Anita Dziechciar
Ariel Januszewski
Marcin Nowak
Jarosław Podolski
Małgorzata Podolska
Ewa Świder
12. Lechlinek Stoiński Piotr Andrzej Brykczyński
Agnieszka Kowalewska
Andrzej Kowalewski
Marian Stoiński
13. Łosiniec Berent Danuta Aleksander Berent
Robert Czaczyński
Tomasz Pauszek
Martyna Pilarska
Krzysztof Wendland
Piotr Wiśniewski
14. Niedźwiedziny Hytra Zofia Teresa Dudziak
Paweł Korżak
Marek Mikuła
Andrzej Strojny
15. Pawłowo      Skockie Dankowska Justyna Dorota Andrzejewska
Małgorzata Jaszyk
Małgorzata Krawczyk
Alicja Witkowska
16. Pomarzanki Stajkowski Mateusz Karolina Fijołek
Irena Stajkowska
Piotr Stajkowski
17. Potrzanowo Kmiecik Wojciech Michał Bochyński
Janusz Gliszczyński
Grzegorz Janecko
Piotr Kaczmarek
Tomasz Liberski
Magdalena Łączyńska
Krystian Słomiński
18. Raczkowo Bachorska Elżbieta Małgorzata Braun
Dariusz Charubin
Anna Konowalska
20. Rejowiec Rozmiarek Anna Arleta Hynder
Grażyna Jankowska
Magdalena Koperska
Magdalena Trela
Beata Ucińska
Hanna Ucińska
21. Roszkowo  Koteras Janina Wojciech Koprowski
Mikołaj Koteras
Piotr Wojnach
22. Roszkówko Uciński  Krzysztof Krystyna Obst
Robert Adamski
Romualda Jastrząbek
23.  Rościnno Czarnecki  Hubert Mariusz Dereżyński
Anna Loręcka
Patryk Loręcki
24.  Sławica Stożek Krzysztof Mariusz Dłużnik
Halina Filipiak
Małgorzata Krzyminiewska
Agnieszka Stożek
Natalia Warchlewska
25.  Sława Wlkp. Stoiński Daniel Wojciech Bączkiewicz
Jakub Mrugalski
Szymon Popielski
26.  Stawiany Gronowicza Anna Violetta Burzyńska
Barbara Saukens
Arkadiusz Zdanek
Barbara Zielińska
27. Szczodrochowo Sommerfeld Mariusz Tomasz Czapla
Łukasz Domalik
Adam Jaśkowiak