W czwartkowe popołudnie 22 listopada miała miejsce I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki VIII kadencji z udziałem wszystkich 15 radnych.

Obrady prowadził do momentu wyboru przewodniczącego radny senior Leszek Gronowicz. Radni oraz burmistrz Tadeusz Kłos złożyli ślubowanie.

W progami I sesji był także wybór przewodniczącego Rady i jego zastępca. Radni zgłosili dwie kandydatury na przewodniczącego rady: Leszka Gronowicza i Zbigniewa Kujawę, dotychczasowego przewodniczącego. W tajnym głosowaniu przewodniczącym został Zbigniew Kujawa, który uzyskał 10 głosów. W głosowaniu na wiceprzewodniczącego rady zgłoszeni zostali: Wiesława Surdyk-Fertsch, dotychczasowa wiceprzewodnicząca i Marek Grzegorzewski. Kandydaci zgodnie postanowili wyłączyć się z głosowania. Wiceprzewodniczącym została Wiesławie Surdyk-Fertsch, która uzyskała 9 głosów na 13 radnych biorących udział w głosowaniu tajnym.
Na tym obrady I sesji zakończono.

zdjęcia: Karolina Stefaniak