W czwartek 15 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki odbył się wykład Marcina Krzepkowskiego i Marcina Moeglicha poświęcony badaniom zaginionego średniowiecznego miasta Dzwonowo.

Prelegenci przybliżyli bogatą historię miejscowości i omówili stan dotychczasowych prac zrealizowanych dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016-2017) oraz dofinansowaniu udzielonemu w 2017 r. przez gminę Skoki. Autorzy zaprezentowali wyniki badań archeologicznych oraz wykonaną na ich podstawie wizualizację komputerową średniowiecznego miasta i siedziby rycerskiej rodu Nałęczów. Odpowiedzieli również na pytania mieszkańców dotyczące tegorocznych prac i planowanego pikniku naukowego. Mimo dość późnej pory, prezentacja przyciągnęła dużą grupę słuchaczy zainteresowanych przeszłością niewielkiego przysiółka położonego nad Dzwonówką.

Wizualizacja Dzwonowa

Zdjęcia Karolina Stefaniak