Po 10 latach eksploatacji przez mieszkańców i turystów nadszedł czas na kapitalny remont kładki pieszo-rowerowej, która wiedzie brzegiem jez. Karolewskiego w Skokach nad zalanym i zabagnionym terenem.

Kładka ta umożliwia najkrótszą i bezpieczną drogę w kierunku Puszczy Zielonki terenami leśnymi.