Przeprowadzone postępowania przetargowe wyłoniły wykonawców budowy infrastruktury oświetleniowej w drogach gminnych na terenach mieszkaniowych w Sławie Wlkp. i części Sławicy. 

W Sławie Wlkp. na ulicach: Żółtej, Fioletowej, Niebieskiej i Zielonej zostanie wybudowane oświetlenie drogowe składające się z 67 słupów, na których zostaną zamontowane energooszczędne lampy ledowe o mocy 24,5W.

Wykonawcą zadania będzie zakład Elektro – Tele z miejscowości Dalki koło Gniezna. Ogłoszony przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych wykonawców, ponieważ wpłynęło aż 11 ofert. Najkorzystniejsza oferta wybranego zakładu wynosiła 383.206,50 zł o najwyżej wyceniona była na kwotę 576.870 zł. Na realizację tego zadania została już zawarta umowa. Termin zakończenia budowy został określony w dokumentacji przetargowej na 120 dni licząc od dnia zawarcia umowy.


Drugi przetarg na budowę oświetlenia w części miejscowości Sławica, wygrało Przedsiębiorstwo ELTRANS z Gniezna. Wybuduje ono w pasach dróg gminnych na ulic: Ukośnej, Prostej, Brzezińskiej, Słonecznej, Trzcinowej, Plażowej, Wiejskiej i częsci Gackiej 74 energooszczędne lampy za kwotę 411.9374,75 zł.

W tym postępowaniu brało udział 5 wykonawców. Najdroższa oferta została skalkulowana na 479.700 zł. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą robót planowane jest w połowie czerwca br. Fizyczna realizacja zadania planowana jest na miesiące wakacyjne, co oznacza, że w porze jesiennej ciągi komunikacyjne zostaną oświetlenie.