Po przebudowie dróg gminnych w Jabłkowie i Budziszewicach, przyszedł czas na wyremontowanie drogi w Roszkowie. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi, która uległa znacznemu zużyciu technicznemu została odnowiona, poprzez ułożenie nowej nakładki bitumicznej. W centralnej części wsi gdzie jest wybudowany chodnik stary asfalt został dodatkowo sfrezowany. Cały odcinek drogi o długości ok. 900 m został pokryty dwoma warstwami masy asfaltowej o łącznej grubości 5 cm. Na ogłoszony przetarg zostały złożone trzy oferty z cenami wynoszącymi od 327.877,26 zł do 699.937,35 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Wielobranżowy „TRANSBRUK” z miejscowości Nekla, z którym Gmina Skoki zawarła umowę.