W ramach projektu „Czy wiecie, jak pomóc planecie?” pracownice Referatu Ochrony Środowiska Aleksandra Frankowska i Agata Ruta odwiedziły kolejne dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skokach.

23 marca br. wraz z grupą Tygryski I szukano odpowiedzi na pytania: jak wygląda powietrze, do czego jest nam potrzebne, czy możemy bez niego żyć? Dzieci z zainteresowaniem przystąpiły do „doświadczeń” polegających na próbie złapania powietrza oraz z zaciekawieniem obserwowały eksperyment z gasnącą świecą. Następne wspólnie zastanawiano się, co powoduje zanieczyszczenie powierza i jak można je ograniczyć.

Z dziećmi z grupy Sowy I 3 kwietnia br. dyskutowano na temat wody i jej roli w naszym życiu. Przedszkolaki z uwagą wysłuchały informacji o zasobach wody na świecie, jak również bezbłędnie odpowiadały na tematyczne zagadki. Podczas spotkania ustalono, że wodę trzeba szanować i zastanawiano się nad sposobami jej oszczędzania.

Jedno i drugie spotkanie zakończyło się zajęciami praktycznymi, które wzbudziły wiele frajdy i radości – w miniszklarniach dzieci wysiewały rośliny tlenowe. Teraz zadaniem przedszkolaków jest ich pielęgnowanie, by w przyszłości sadzonki mogły znaleźć się w przedszkolnym ogrodzie.

Celem przeprowadzonych zajęć było m.in. pokazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka oraz popularyzowanie wiedzy na temat ochrony środowiska wśród najmłodszych oraz ich uwrażliwienie na zagrożenia i konieczność ochrony przyrody.

galeria zdjęć z wizyty w przedszkolu: