We wtorek 21 grudnia 2021 r. zostały wręczone w Poznaniu Nagrody Honorowe Prezesa IPN „Świadek Historii” za rok 2020 i 2021.

Uroczystość prowadzona przez dyrektora poznańskiego oddziału dr. hab. Rafała Reczka odbyła się w podniosłej, okołoświątecznej atmosferze, nie tylko niemal w przededniu świąt Bożego Narodzenia, ale i obchodzonego po raz pierwszy w tym roku Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Gala miała miejsce w Sali Białej Bazaru Poznańskiego – w historycznym miejscu, z którego w grudniu 1918 r. przemawiał Ignacy Jan Paderewski, wzniecając powstańczą iskrę.

Uroczystość uświetnił koncert „Powstańcze śpiewy Poznańczyków” w wykonaniu Jacka Kowalskiego i Zespołu Monogramista JK pod dyrekcją Anity Murawki.

Nagrody wręczył Zastępca Prezesa IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk, który odczytał list skierowany do Laureatów przez Prezesa dr. Karola Nawrockiego.

W XII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii” uhonorowany został mieszkaniec Skoków Andrzej Surdyk: nauczyciel i metodyk z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Według Kapituły Andrzej Surdyk przyczynił się do intensywnej, stałej i regularnej współpracy ODN z Instytutem, dzięki której oferta Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej trafia do szerokiej grupy nauczycieli, a uczniowie brali licznie udział w wydarzeniach, konkursach i projektach organizowanych przez IPN. Andrzej Surdyk współorganizował także szkolenia m.in. na temat Operacji Tannenberg, konspiracji wielkopolskiej, cykl wykładów „Korzenie totalitaryzmu”.

Nagroda została ustanowiona przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w 2009 r. Przyznawana jest raz w roku polskim oraz zagranicznym stowarzyszeniom, instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Zdjęcia przedstawiają wręczenie nagrody Andrzejowi Surdykowi oraz pozostałych laureatów: