Flaga Polski – wyrażamy szacunek

11 listopada szóstoklasiści pokazali, że w ich domach pielęgnuje się tradycję i dba o historię. Warto wiedzieć, że nasza FLAGA PAŃSTWOWA to prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma na niej herbu, godła ani żadnych innych znaków czy napisów.

kolaż zdjęć uczniów w flagą przy swoim domu
kolaż zdjęć uczniów w flagą przy swoim domu

Na języku polskim i historii uczniowie poznali drogę Polski do niepodległości  oraz dowiedzieli się, że biel na naszej fladze jest symbolem czystości, jaką reprezentuje orzeł biały, a także oznaką lojalności i szlachetności. Czerwień oznacza miłość, dzielność, waleczność i poświęcenie oraz symbolizuje krew przelaną przez Polaków w obronie ojczyzny. Flaga Polski była wszędzie tam, gdzie ważyły się losy naszej ojczyzny.

Kolory biały i czerwony, jako barwy państwowe Polski, zostały wprowadzone przez parlament 7 lutego 1831 roku. Za symbol państwowy flaga biało-czerwona została uznana dopiero po I wojnie światowej, w 1919 roku.

Flaga państwowa z herbem Polski to zmodyfikowana wersja flagi państwowej – używana przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, konsulaty, porty, statki, samoloty, lotniska i inne polskie przedstawicielstwa lub instytucje za granicą.

Na terenie naszego kraju flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.

Flaga Polski dla naszych uczniów jest oznaką dumy i wolności.

Renata Stróżewska

Pasowanie pierwszoklasistów

15 października bieżącego roku w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły. W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy placówki oraz wychowawcy klas pierwszych. Dzieci złożyły ślubowanie w obecności sztandaru szkoły. Dyrekcja mianowała pierwszoklasistów na uczniów przy pomocy symbolicznego ołówka. Nie zabrakło uroczystej atmosfery, bowiem dzieci przybyły tego dnia w strojach apelowych. W czasie uroczystości uczniowie otrzymali swoje pierwsze legitymacje szkolne.

pasowanie

Pierwszoklasiści otrzymali również pamiątkowe dyplomy oraz podarunki w postaci książek od Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Wszystko odbyło się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń i reżimu sanitarnego. Wszyscy uczestnicy wydarzenia mieli zasłonięte usta i nos za pomocą maseczek ochronnych, a także zachowywali należyty dystans społeczny. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie. Serdecznie gratulujemy nowym uczniom Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach oraz życzymy im samych sukcesów na drodze edukacji, którą właśnie rozpoczęli.

Alina Gapińska

Poznajemy Ziemię z ISS

Uczniowie Koła Astronomicznego „Antares” działającego w Szkole Podstawowej w Skokach, wzorem lat ubiegłych, wzięli udział w projekcie edukacyjnym „EarthKam”. Celem projektu jest udział młodzieży w misjach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Uczestnicy wykonują zdjęcia Ziemi za pomocą specjalnego programu komputerowego, a następnie analizują je pod kątem różnorodności form i procesów zachodzących na jej powierzchni. Dzięki udziałowi w tym projekcie uczniowie odkrywają piękno naszej planety.

Małgorzata Dudek

Plakaty na 11 listopada

11 listopada obchodziliśmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzień ten zawsze był szczególny dla naszej szkolnej społeczności. Każdego roku świętowaliśmy podczas uroczystej akademii. W tym roku w nieco inny sposób włączyliśmy się do uczczenia 102 rocznicy. Uczniowie wykonali plakaty nawiązujące do 11 listopada. Pokazali, że w tych trudnych czasach ważne są  wartości patriotyczne. Oto zdjęcia kilku  nadesłanych prac.

Wioleta Grzegorzewska

Sadzimy drzewa

Uczniowie szkoły podstawowej włączyli  się do akcji zainicjowanej przez Parę Prezydencką pt. #sadziMy 2020, której nadrzędnym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców naszej planety…

18 września, w nadleśnictwach całego kraju, można było odebrać sadzonkę drzewa i posadzić ją w wybranym przez siebie miejscu. Dwie klasy 6 z wychowawcami: Anną Dorawa i Alicją Kramer oraz z leśniczym leśnictwa Brzezno: Robertem Zaganiaczykiem  i podleśniczym Krzysztofem Bochyńskim, wybrali teren w lesie, w okolicy szkoły i przystąpili do realizacji wspólnej inicjatywy.  Wszyscy z radością przyjęli ten pomysł i chętnie pomagali w akcji. Tegoroczna impreza ekologiczna rozbudziła w uczniach zainteresowanie przyrodą i jej pięknem.

Małgorzata Zaganiaczyk

Szkoła czynna codziennie

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach – pomimo organizacji zajęć w formie zdalnej – zapewnia opiekę świetlicową w godzinach 7.00 – 15.00 uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, a także pozostałym dzieciom, którym rodzice – ze względów zawodowych – nie mogą zapewnić opieki. Uczniowie pod opieką wychowawców świetlicy mają możliwość uczestniczenia w lekcjach zdalnych ze swoją klasą.

Bez zmian działa również sekretariat szkoły, gdzie można zgłaszać uczniów do opieki świetlicowej. Na miejscu obecni są również dyrektorzy i pedagog szkolny. Pracownicy administracyjno-obsługowi również pracują bez zmian i wykonują prace biurowe oraz porządkowo-konserwacyjne. Z kolei kuchnia przygotowuje posiłki dla Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłowie z oddziałami w Rejowcu i Łosińcu.

Biblioteka szkolna czynna jest od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00, a w piątki od 8.00 do 11.00.

Bieżące informacje ogłaszane są na stronie internetowej pod adresem www.szp-skoki.pl

Uczniowie mogą uczestniczyć w życiu klasy i szkoły, biorąc udział w wielu akcjach i konkursach online.

Renata Stróżewska

Wieczornica z okazji Święta Niepodległości

11 listopada to dzień radości i dumy z odrodzonej po latach zaborów Rzeczypospolitej. Z tej okazji nasze uczennice brały udział w wieczornicy patriotycznej, organizowanej przez skocką bibliotekę, pod hasłem „Szkoła wolności”. Do udziału w niej zgłosiły się uczennice klasy VI a wraz z wychowawczynią Małgorzatą Zrobczyńską

W piątek 23 października dziewczęta uczestniczyły w nagraniu, podczas którego czytały następujące utwory:
Joanna Korzonek – „Ocalony” –Tadeusza Różewicza,
Alicja Szymaś – „Ekshumację”- Jerzego Tomaszkiewicza,
Oliwia Zamierowska i Natasza Widzińska- „Matuli mojej” – Józefa Mączka,
Małgorzata Zrobczyńska – „Do mego syna”- Beaty Obertyńskiej.

Nagranie można obejrzeć na stronie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach www.bibliotekaskoki.pl

Małgorzata Zrobczyńska

Wolontariusze działają

W ograniczonym przez pandemię zakresie, ale z dużym zapałem, działają w naszej szkole wolontariusze. Wznowiliśmy zbiórkę plastikowych nakrętek. Akcja będzie trwała przez cały rok szkolny. We wszystkich budynkach wystawione są pudełka, do których można wrzucać nakrętki. Zachęcamy do segregacji, nie wymaga to  wysiłku, a przynosi duże korzyści potrzebującym dzieciom.

Z okazji uroczystości Wszystkich Świętych młodzież uporządkowała  opuszczone groby na skockim cmentarzu. Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem, w atmosferze ciszy i spokoju, grabili liście i sprzątali. Ku pamięci o zmarłych zapalono znicze.

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie dzieci do jesiennego sprzątania grobów.

Renata Hamulczyk

Pamiętamy o zwierzętach

W ramach działań wolontariatu uczniowie naszej szkoły przez cały październik zbierali karmę dla bezdomnych zwierząt w schronisku w Rybowie. Efektem zbiórki jest imponująca ilość karmy, która została przekazana na ręce pracowników schroniska. Serdecznie podziękuję wychowawcom klas: 1d, 2a, 2b, 2d, 3a, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 6a, 6b, 6e, 7a, 7b, 7c i 8c za pomoc w organizacji zbiórki, a uczniom za serce otwarte na potrzeby opuszczonych zwierząt.

Renata Hamulczyk

Wycieczka do grodu Przemysława

Dzień chłopca klasa 8d postanowiła spędzić na wycieczce w Poznaniu. Wycieczkę podzielono na dwie części: edukacyjną i rekreacyjną.

Pierwszą część rozpoczęliśmy od wzgórza Świętego Wojciecha, gdzie zwiedziliśmy kościół Świętego Wojciecha, zwracając uwagę na renesansowe szczyty, gwieździste sklepienie oraz ołtarz szafowy. Następnie młodzież z opiekunami: panią Barbarą Surdyk i panią Katarzyną Dziel, przeszła na Poznańską Skałkę do krypty zasłużonych, znajdującej się przy zwiedzanym wcześniej kościele, gdzie oddała cześć prochom zasłużonych Wielkopolan.
Znaleźliśmy tam miejsce pochówku, między innymi Józefa Wybickiego, Feliksa Nowowiejskiego, Pawła Edmunda Strzeleckiego oraz serce generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Pobyt w tym wyjątkowym miejscu nie tylko był czasem do zadumy, ale także okazją do przypomnienia historii tychże osób. Kolejnym punktem poznawania Małej Ojczyzny była Bazylika Świętego Józefa. Ta barokowa świątynia to pierwszy w Polsce Kościół poświęcony Św. Józefowi. Tutaj uczniowie przypomnieli sobie treści religijne, ale także cechy barokowej architektury, podziwiali jej przepych i bogactwo. Następnym punktem wycieczki był Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie uczniowie 8d, zgromadzeni przy grobie pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego gen. Stanisława Taczaka, utrwalili sobie wiedzę o tym ważnym powstaniu, dzięki któremu Wielkopolanie odzyskali przynależność do Polski. Z  cmentarza młodzież skockiej szkoły udała się pod pomnik Armii Poznań, by tam przypomnieć sobie dzieje armii, o której całkiem niedawno uczyli się na lekcji historii.

Ponieważ pogoda była słoneczna spacerem przeszliśmy na Cytadelę, by dalej dotknąć historii II wojny światowej, poznawanej na lekcjach. Stamtąd udaliśmy się do parku trampolin, by uczniowie mogli spożytkować resztkę swych sił fizycznych i zintegrować się na wspólnej zabawie. Następnie, po szybkim posiłku, udaliśmy się  stadion Lecha, gdzie z miłą panią przewodnik zwiedziliśmy obiekt i zobaczyliśmy miejsca, których na co dzień nie można zobaczyć. Pełni wrażeń i emocji powróciliśmy do domu, planując następny wyjazd w celu poznania swojego regionu.

Barbara Surdyk

Zielona szkoła w Grzybowie

Wykorzystując piękną wrześniową pogodę zuchy 17 Skockiej Gromady Zuchowej „Super Pandy” (drużynowa pwd. Magdaleną Jeske), harcerze 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE” (drużynowy hm. Andrzej Surdyk) oraz uczniowie klasy VIIId Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach (wychowawczyni Barbara Surdyk) – udali się na „Zieloną Szkołę” do Grzybowa. Na terenie znanego skoczanom byłego ośrodka wypoczynkowego „Pomet” znajduje się obecnie baza obozowa hufca ZHP Jarocin „Pajęczyna”.

Na przybyłych czekało wiele atrakcji, które poznawali na zasadzie biegu patrolowego. Był sprawnościowy tor przeszkód i zwiad do Rościnna. Najwięcej emocji przyniosły jednak kajaki. Niektórzy po raz pierwszy zetknęli się z tą formą rekreacji, ale bardzo im przypadła do gustu. Poza zajęciami mającymi na celu podniesienie sprawności fizycznej były też zajęcia edukacyjne. O życiu i wędrówkach ptaków, jak zwykle bardzo interesująco, opowiadał Hubert Czarnecki, natomiast o ziołach i innych pożytecznych roślinach – druh z Jarocina. Można się było nauczyć, z czego w lesie przyrządzić sobie herbatę lub zrobić sałatkę. Na koniec dnia wszyscy zasiedli przy ognisku, by spałaszować pyszne kiełbaski. Wszystkim się bardzo podobało i obiecali sobie wizytę na gościnnej stanicy na wiosnę.

Zdjęcia z zielonej szkoły znajdziesz w artykule >>>>

Opiekunowie: B. Surdyk, M. Jeske, A. Surdyk