Pobyt rozśpiewanej i roztańczonej Grupy w nadmorskim ośrodku wypoczynkowym jest doskonałą okazją do poznania siebie nawzajem. Skoczki integrują się poprzez zabawę, spacery, rozmowy, w czasie prób nowych piosenek i kroków tanecznych. Kilkudniowy czas spędzony poza domem to dla dzieci niezastąpiona lekcja samodzielności, zdobycia nowych umiejętności i tak zwanego dotarcia się w zespole. Wspólny weekend majowy zaowocuje z pewnością zgraniem się Grupy oraz kolejnymi, wspaniałymi prezentacjami artystycznymi. Pozdrawiamy najserdeczniej rodziców, znajomych i przyjaciół GA SKOCZKI.