ZOBACZ_FILMGalą mundurową przed domem Zielonoświątkowego Króla Kurkowego AD 1922 Wincentego Jastrząbka przy ulicy Jana Pawła II nr 5 i uroczystym apelem przed domem Zielonoświątkowego Króla Kurkowego AD 1924 Mieczysława Pilaczyńskiego przy Placu Powstańców Wielkopolskich nr 4 wraz z odśpiewaniem Hymnu Narodowego i Hymnu Bractwa oraz przypomnieniem udziału Skoczan, w tym członków Bractwa w walkach niepodległościowych, rozpoczęły się w Skokach w dniu 11 listopada br. uroczystości odzyskania niepodległości. W trakcie uroczystości, na domach w/w Królów, w towarzystwie członków ich rodzin umieszczono upamiętniające ich tarcze.

Następnie na strzelnicy brackiej odbył się Powstańczo-Niepodległościowy Turniej Strzelecki.

Punktem kulminacyjnym uroczystości stał się kościół pw. św. Piotra i Pawła, gdzie o godzinie 18.00 odbyła się msza święta w intencji Skoczan poległych w walkach narodowowyzwoleńczych połączona z modlitwą za Ojczyznę. Mszę Św. poprzedziło słowo wstępne wygłoszone przez ks. proboszcza Karola Kaczora, po którym miała miejsce część artystyczna o charakterze historycznym w wykonaniu uczniów Gimnazjum i pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Kameralnego. Zabrzmiały wiec między innymi słowa pieśni: „Alma Mater”, „Bogurodzicy”, „Hymnu Narodowego” i „Roty”.

Po modlitwach w kościele, zgromadzeni w towarzystwie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mieściska, w szyku zwartym przemieścili się pod Tablicę Pamiątkową ku czci ofiar walk niepodległościowych na Placu Powstańców Wielkopolskich, gdzie po przypomnieniu przez harcmistrza Andrzeja Surdyka historii walk o niepodległość Polski, delegacje kombatantów, władz samorządowych oraz zakładów, organizacji i stowarzyszeń złożyli wiązanki kwiatów i oddali cześć ofiarom walk o wolną Polskę.

Uroczystościom w kościele oraz przed tablicą pamiątkową towarzyszyły delegacje i poczty sztandarowe szkół i stowarzyszeń działających na terenie Miasta i Gminy Skoki.

Kontynuacją uroczystości związanych z 90-tą rocznicą Odzyskania Niepodległości był Koncert o treści patriotyczno – rozrywkowej w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbył się 15 listopada 2008r. o godzinie 18.00 w hali Gimnazjum w Skokach.

Hala wypełniła się po brzegi widzami pragnącymi podziwiać tę największą instytucję artystyczną w Wojsku Polskim. Głównym celem Zespołu jest kultywowanie tradycji narodowych i chwały oręża polskiego poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego: muzykę, taniec, śpiew oraz słowo.
Swoją działalnością Zespół od ponad 60-ciu lat ukazuje bogactwo kultury narodowej oraz innych państw cudzoziemskich. Upowszechnia ją w środowisku wojskowym i cywilnym – w kraju oraz poza jego granicami.

Zgromadzona w hali widownia podziwiać mogła 120 osobowy Zespół składający się z orkiestry, baletu, śpiewaków oraz solistów. Zabrano nas w patriotyczną podróż sentymentalną, którą otworzył „Polonez”, pieśni legionowe oraz przepięknie zatańczony „Krakowiak”, zabrzmiała „Pierwsza Kadrowa” oraz „Marsz pierwszej Brygady”, który zakończył część poświęconą czasom odzyskania niepodległości i okresowi Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przeniesiono nas w czasy II Wojny Światowej przepięknymi utworami muzycznym z tamtego okresu: „Maki”, „Serce w plecaku”, „Rozszumiały się wierzby”, „Czerwone maki na Monte Cassino”. Czasy okupowanej Warszawy przypomniały nam utwory takie jak: „Pałacyk Michla”, „Marsz Mokotowo”, przepiękny utwór „Piosenka o mojej Warszawie”. Utwory z okresu II Wojny Światowej przeplótł balet, prezentując „Biały mazur” i „Żołnierskie igraszki”. W ostatniej części Zespół zabrał nas do czasów współczesnych, śpiewając min. „W wojsku nie jest źle”, „Sobotnią przepustkę” czy „Gdy nasi chłopcy maszerują” Koncert zakończył utwór pt. „Jak białe orły” nawiązujący do naszego Godła narodowego w wykonaniu wszystkich artystów.

Po zakończeniu występu Burmistrz Miasta i Gminy Skoki pan Tadeusz Kłos wręczył kwiaty na ręce jednej z solistek oraz pamiątkową szablę na ręce Dyrektora Zespołu pana pułkownika Henryka Sierockiego.

Karolina Stefaniak i Edmund Lubawy


[iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://www.youtube.com/embed/ze5tDb4itZ0?feature=player_detailpage” frameborder=”0″ allowfullscreen]