Sołtysi to liderzy wsi, które są tworzywem demokratycznej Polski gminnej. Od 1990 r. sołtys jest organem wykonawczym sołectwa – jednostki pomocniczej gminy. Sołtysa wybierają mieszkańcy na zebraniu wiejskim. Sołtys nie działa w pojedynkę, a wspiera go rada sołecka. Włodarz wsi korzysta z ochrony prawnej, przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Jednym słowem, sołtys to pan na wiejskich włościach.

Redakcja Głosu Wągrowieckiego i portal gloswagrowiecki.pl, w porozumieniu z Starostą Wągrowieckim oraz Radą Powiatową Sołtysów Powiatu Wągrowieckiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, po raz trzeci z rzędu ogłaszają plebiscyt na najlepszego sołtysa roku.

Starosta Michał Piechocki i prezes Marian Witucki objęli honorowy patronat nad plebiscytem. Razem z patronami ogłosimy wyniki plebiscytu podczas powiatowo-gminnych dożynek w Gołańczy. To będzie święto nie tylko wągrowieckiej wsi, ale też ich gospodarzy, czyli sołtysów.

Więcej na stronie: http://www.gloswagrowiecki.pl/artykuly/kultura/7494-sotys-roku-2014.html