Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, w latach 1949 – 1989 działał pod nazwą Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWiD), politycznie i organizacyjnie był podporządkowany PZPR, jak większość ówczesnych organizacji w kraju. Od 1990 roku ZBOWiD przekształcono w Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Zasięg działania – Rzeczpospolita Polska i zagranica. Obecny stan członków wynosi: 2 kombatantów, 21 podopiecznych i jedna osoba wspierająca. Biuro Koła ZKRPiBWP w Skokach jest otwarte w każdą pierwszą środę miesiąca, od godz. 10.00 do godz. 11.30, przy Placu Powstańców Wlkp. 18. Adres do korespondencji: Pani Wiesława Pogodzińska, ul. Zamkowa 7/3 , 62-085 SKOKI.

Na zdjęciu nieżyjący już Kombatanci ze Sztandarem ZKRPiBWP. Cześć Ich Pamięci.

kombatanci

1998,  od lewej Jan Gronowicz, Leon Kamiński, Maksymilian Auguściński, Władysław Gąska, Teodor Tafelski, Mieczysław Kamiński, Jan Janecko, Rafał Gajewski i Edmund Graczyk

z życia skockich Kombatantów

Z życzeniami dla Seniorów

Mieszkanki Skoków, panie: Irena Szafran, Aleksandra Larus, Danuta Smolanowicz, Wiesława Pogodzińska, Zofia Wołkow i Mieczysława Kafke Brajewska (zamieszkała u wnuczki w Luboniu, ale...

Spotkanie kombatantów

Okres świąteczno – noworoczny sprzyja odwiedzinom i spotkaniom. Wierni tej tradycji spotkali się członkowie i sympatycy skockiego koła Związku Kombatantów PR i byłych więźniów...

Jeszcze raz o „Żywej lekcji historii” – WYSTAWA

Spotkaniu kombatantów powiatu wągrowieckiego w dniu 17 września 2015 zorganizowanego przez Miejsko-Gminne Koło Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Skokach towarzyszyła wystawa...

Kombatanci z młodzieżą i „Żywa lekcja historii”

Na jednym ze spotkań członków Zarządu Koła Miejsko Gminnego Kombatantów w Skokach, zrodziła się myśl, aby młodzieży szkolnej przybliżyć pokolenie ludzi, którzy tworzyli historię...