Loga_do_NW

1. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rościnnie, gm. Skoki”  
Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” otrzymała na realizację w/w zadania dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013, oś 4 LEADER w ramach działania 431 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „Małe projekty”. Wartość zadania:
21.119,85 zł

Wysokość dofinansowania: 12.019,42 zł
Wkład własny: 9.100,43 zł
Okres realizacji: marzec – kwiecień 2012   

 

P1070455 P1070459

 


Loga_do_NW

2 „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim, gm. Skoki”
Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” otrzymała na realizację w/w zadania dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013, oś 4 LEADER w ramach działania 431 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „Małe projekty”.
Wartość zadania: 61.242,93 zł
Wartość dofinansowania: 25.000 zł
Wkład własny: 36.242,93 zł
Okres realizacji: 11.2011 r. – 06.2012

przed_modernizacja_1 po_modernizacji_3 przed_modernizacja_3 przed_modernizacja_2 po_modernizacji_2 po_modernizacji_4 przed_modernizacja_4 po_modernizacji_1

       
       

 


Loga_do_NW

3. „Cykl wycieczek pieszych Nordic Walking w Gminie Skoki”
Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” otrzymała na realizację w/w zadania dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013, oś 4 LEADER w ramach działania 431 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „Małe projekty”.
Wartość zadania: 16.318,75 zł
Wartość dofinansowania: 10.158,66 zł
Wkład własny: 6.160,09 zł

Okres realizacji: 04.2012  – 10.2012 

 

 I_wycieczka II_NW_plakat  III_Wycieczka  IV_wycieczka_1 roscinno

  1. Nie jesteśmy z cukru! Czyli I wycieczka Nordic Walking  
  2. Nic dwa razy się nie zdarzy! Czyli nie padało tym razem, może odrobinkę – czyli II wycieczka Nordic Walking 
  3. Pogoda dopisała w pełni – czyli III wycieczka nordic walking.
  4. U bram jesieni – czyli IV wycieczka nordic walking w Antoniewie.
  5. V wycieczka nordic walking w Rościnie w kolorach złotej jesieni.

 


Loga_do_NW

4. Plac zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki
05.04.2012 r. Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER.
Wartość zadania: 38.251,78 zł
Wysokość dotacji: 21.769,30 zł
Wkład własny: 16.482,48 zł

Termin realizacji zadania: 12.2012

plac_w_Pawlowie_Skockim_1 plac_w_Pawlowie_Skockim_2 plac_w_Pawlowie_Skockim_3


Loga_do_NW

5. Plac zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlaku turystycznym wiodącym przez Gminę Skoki

05.04.2012 r. Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER.

Wartość zadania: 44.774,57 zł

Wysokość dotacji: 25.000 zł

Wkład własny: 19.774,57 zł

Termin realizacji zadania: 06.2013 r.


LOGA-Ryby

6. Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki  

14.05.2012 r. Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013.

Wartość zadania: 104.923,12 zł
Wysokość dotacji: 67.000 zł
Wkład własny: 37.923,12 zł
Termin realizacji: 06.2013 r.

Staw ziemny w Szczodrochowie


 

Loga_do_NW

7. Święto Plonów w Gminie Skoki  
05.04.2012 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER.
Wartość zadania: 51.186,91 zł
Wysokość dotacji: 22.005,21 zł
Wkład własny: 29.181,70 zł
Termin realizacji zadania: 25.08.2012
Zobacz relację z Dożynek >>>


   

Loga_do_NW

8. Mali skoccy podróżnicy – cykl spotkań podróżniczych dla dzieci z terenu gminy Skoki
05.04.2012 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER.
Wartość zadania: 15.971,72 zł
Wysokość dotacji: 10.027,31 zł

Wkład własny: 5.944,41 zł
Termin realizacji zadania: 06.2013 r.


 

Loga_do_NW

9. Niektórzy lubią poezję – cykl spotkań poetyckich w skockiej bibliotece
05.04.2012 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER.
Wartość zadania: 23.536,54 zł
Wysokość dotacji: 15.368,66 zł
Wkład własny: 8.167,88 zł

Termin realizacji zadania: 2013 r.


 

orlik2012_logo_d

10. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
Wartość zadania: 1.453.000 zł
Wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: 333.000 zł
Wysokość dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 333.000 zł
Wkład własny: 787.000 zł
Termin realizacji zadania: 12.2012

Orlik