Wieś oddalona o 4 km od Skoków, przy trasie Wągrowiec – Skoki – Poznań. Właścicielami Łosińca były te same osoby, które posiadały majętność Lechlina, tzn. od 1840 – 1878 – Dunin, 1878 jego siostra Magdalena Napierałowiczowa.

W 1921 roku Łosiniec Nowy – obszar dworski zamieszkiwało 508 osób, Łosiniec – część włościańską – 70. wsi był sklep i kuźnia. Teraz kuźnię przerobiono na sklep. Właściciel majątku miał we wsi dużą owczarnię. Po razparcelowaniu majątku było we wsi 60 gospodarstw, w tym 4 niemieckie. Działały Młode Polki i Kółko Rolnicze.

W latach 50-tych XX w. wybudowano dużą oborę. Przerobiono na Disco Klub „Obora”, obecnie jego nazwa brzmi „Gladiator”. Mieszkańcy urządzają tam dyskoteki. Owczarnię przerobiono na szkołę w okresie międzywojennym. We wsi działały: KGW, ZMW, Klub rolnika i OSP, która ma swą strażnicę. W 1990 roku Kółko Rolnicze obchodziło 90-lecie działalności. Z tej okazji wystawiono w środku wsi figurę Serca Jezusowego. We wsi jest również figura św. Wawrzyńca oraz Matki Boskiej i 3 krzyże. W 1993 roku we wsi mieszkało 379 osób.

losiniec

losieniec2

losieniec3


na prośbę autora pana Ryszarda Mazurka mieszkańca Gminy Skoki zamieszczamy opracowane przez niego dwie monografie poświęcone miejscowości Łosiniec: