W 1840r. wieś zapisana była jako Brzezna i wchodziła w skład majętności Leona Koszutskiego a już w 1846r. wieś przejął Józef Kierski i wchodziła ona w skład parafii potulickiej. W 1878r. właścicielem wsi był Stefan Kierski, obszar jej obejmował 2665 mórg, 7 domów i 195 mieszkańców.

W okresie międzywojennym występuje już jako Brzeźno, wieś włościańska. We wsi było 5 dużych gospodarstw (3 polskie i 2 niemieckie) oraz folwark. Folwark posiadał Czesław Kaczmarek z Poznania. We wsi była również kuźnia Alojzego Piaseckiego, którą zamknięto w 1957r.

Po wojnie na majątku Kaczmarka utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, podległe pod Zakład Rolny PGR – Wojnówko. W PGR był mały pałac należący do PGR – Wojnowo, mieszkał tam urzędnik zarządzający majątkiem.
Brzeźno należało do powiatu obornickiego, do powiatu wągrowieckiego zostało włączone w 1956r. Sołtysami od 1945r. byli: Władysław Kłos, Marian Zdanowski, Stanisław Patycki i Hieronim Wojtkowiak.

Po lewej stronie na końcu wsi stoi krzyż.

Źródło: Gustawa Patro „Miasto i Gmina Skoki” Wągrowiec 2001