„CHWAŁA BOHATEROM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO” – taki okrzyk wznosili kibice Lecha Poznań podczas obchodów 98. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, która odbyła się we wtorek, 27 grudnia br. o godzinie 17.30 przy tablicy pamiątkowej na cmentarzu parafialnym w Skokach. Jak co roku organizatorem tej  uroczystości było Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Skokach, a udział w niej wzięli przedstawiciele samorządu szczebla gminnego i powiatowego , poczty sztandarowe oraz delegacje szkół, organizacji i stowarzyszeń, rodziny Powstańców Wielkopolskich oraz liczna grupa młodych kibiców „Lecha” Poznań z transparentem, na którym widniał napis „powstańMY”. Do zgromadzonych, którzy wcześniej odśpiewali hymn państwowy, zwrócił się prezes Koła Krzysztof Jachna, mówiąc: „W ciągu ostatnich kilkunastu lat udało się poszerzyć wiedzę na temat udziału skoczan w wydarzeniach powstania wielkopolskiego 1918/1919, zarówno dotyczącą przebiegu przejęcia Skoków przez miejscowych powstańców w dniu 27 grudnia 1918, jak i ich udziału w walkach na różnych powstańczych frontach. Nazwiska 80 powstańców utrwaliliśmy na dwóch pamiątkowych tablicach, które poświęciliśmy w 2003 i 2008 roku. Dziś, po kolejnych kilku latach poszukiwań listę pochodzących ze Skoków i okolic naszego miasta lub związanych rodzinnie ze Skokami uczestników powstania wielkopolskiego uzupełnia 26 osób. Są nimi: Franciszek Czerwiński z Brzeźna, Walerian Daniel, pochowany w Janowcu, Jan Gołembowski ze Sławicy, Ludwik Groszkowski Wincenty Gust z Potrzanowa, Józef Kłos z Brzeźna, Szczepan Kłos z Brzeźna, Antoni Kołpowski ,Tadeusz Kołpowski,  Stanisław Krakowski z Brzeźna,  Kazimierz Krzymiński ze Sławicy, Jan Kurczewski, Zygmunt Leszczyński, Wiktor Ludzkowski, Antoni Olszewski, Jan Perek ze Sławicy, Józef Polowski ze Sławicy, Józef Prusakiewicz z Włókien, Ignacy Wegner, Walenty Winkowski z Włókien, Walenty Witkowski z Brzeźna, Szczepan Witkowski z Włókien, Marcin Witt z Potrzanowa, Walenty Woźniak a także pochowany na cmentarzu na Miłostowie powstaniec z Ziemi Gostyńskiej – skoczanin z wyboru, burmistrz Jan Smektała oraz pochodzący z Rakojad Jan Kasprzak, którego krewni zgłosili się do naszego Koła w ubiegłym tygodniu.

Inicjatywą Koła Skoki TPPW jest zamknięcie projektu poszukiwania związanych z naszą gminą uczestników powstania wielkopolskiego przez utrwalenie tych brakujących 26 nazwisk na trzeciej – ostatniej tablicy. Odsłonięcie i poświęcenie tej tablicy zaznaczy nasz wkład w obchody jubileuszu 100. rocznicy wybuchu powstania, co obchodzić będziemy w 2018 roku.

Dziś, w 98. już rocznicę wybuchu powstania spotkaliśmy się ponownie przed pamiątkowymi tablicami powstańczymi. Przy honorowej asyście pocztów sztandarowych, w obecności pana burmistrza, pragniemy w atmosferze tego szczególnego miejsca przywołać pamięć o skoczanach, którzy przynieśli naszemu regionowi niepodległość i odszukać ducha wspólnego z nimi losu na tej skockiej ziemi. Wszystkim uczestnikom powstania wielkopolskiego pragniemy oddać w ten sposób hołd, poświęcając minutę ciszy, o którą wszystkich proszę”.
Następnie głos zabrał burmistrz Tadeusz Kłos, podkreślając wagę pamięci o wielkopolskim czynie zbrojnym 1918/1919 , podziękował zgromadzonym za obecność.

Na zakończenie tej części uroczystości odmówiono modlitwę za zmarłych, złożono kwiaty i zapalono światła pamięci, kibice odpalili czerwone race i wznosili patriotyczne okrzyki a także  wspólnie zaśpiewano „Rotę”. Później uczestnicy zgromadzenia udali się do kościoła parafialnego na uroczystą liturgię sprawowaną w intencji Powstańców. W specjalnie przygotowanym kazaniu ksiądz proboszcz Karol Kaczor przedstawił rys historyczny bohaterskiego czynu Wielkopolan z 1918 oraz rolę pracy organicznej w walce z germanizacją. Przywołując słowa znanych Polaków, między innymi Romana Dmowskiego, Józefa Dowbor-Muśnickiego, Witolda Gombrowicza zaakcentował szczególne znaczenie rodziny w wychowaniu patriotycznym młodych pokoleń.
27 grudnia 2016 skoczanie pamiętali o 98.rocznicy wybuchu zwycięskiego, wielkopolskiego czynu zbrojnego. Wyrazili dumę i oddali hołd swoim przodkom wywieszając flagi narodowe a niektórzy z nich wzięli udział w okolicznościowej uroczystości i mszy świętej. Swego rodzaju  przypomnieniem było wystosowane przez TPPW Koło Skoki ogłoszenie w lokalnej prasie i ulotki rozesłane przez pocztę, a także udekorowane flagami przez UMiG Skoki ulice miasta.

Zdjęcia: Iwona Migasiewicz