jezioro_brzezno-batymetria
Batymetria jez. Brzeźno

Jezioro Brzeźno jest niewielkim, płytkim zbiornikiem o słabo rozwiniętej linii brzegowej i lekko wydłużonym kształcie.

Jeziora_Brzezno_i_Wlokna_z_lotu_ptaka_fot_Pawe_Dykban
Jezioro Brzeźno na pierwszym planie

Jezioro od strony południowo zachodniej otoczone jest lasem. Niewielką zlewnię bezpośrednią w 70% stanowi lasy, a w 21% użytki zielone. Pola uprawne zlokalizowane za ścianą lasów, nie stanowią większego zagrożenia dla jakości wód w jeziorze. Jednakże zagospodarowanie zlewni jest jedynym korzystnym czynnikiem przy ocenie podatność na degradację jeziora Brzeźno. Wszystkie wskaźniki związane z morfometrią misy jeziora: mała średnia głębokość, brak stratyfikacji wód, niekorzystny stosunek objętości do długości linii brzegowej oraz duży stosunek powierzchni dna czynnego do objętości zbiornika decyduje o bardzo dużej jego podatności na degradację.

Do jeziora od południowego wschodu dopływa Kanał Dzwonowski prowadzący wody z jezior Gackiego i Dzwonowskiego, położonych w otulinie parku krajobrazowego Puszcza Zielonka. Wody z jeziora odprowadzane są w kierunku jeziora Włókna. Jezioro posiada jedynie strefę litoralu. Na około 50% powierzchni zbiornika porasta roślinność wynurzona i zanurzona. Na prawie 7ha znajduje się roślinność wynurzona, reprezentowana przez pałkę wąskolistną, trzcinę i sitowie. Roślinność zanurzona to rogatek i rdestnica. Z roślinności o liściach pływających w jeziorze można spotkać grzybień i grążel.

Jezioro użytkowane jest głównie przez wędkarzy.