Zadania realizowane w ramach konkursu ofert

W zdrowym ciele- zdrowy duch edycja IX -zadanie skierowane do grupy seniorów z terenu Gminy Skoki, realizowane przez Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Skoki- 45.000,00 zł. Oferta zajęć:  pilates, zdrowy kręgosłup, warsztaty kulinarne, wyjazdy do Aquaparku, marsze nordic walking, rajdy rowerowe, spotkania z profilaktyki zdrowotnej.

http://stowarzyszenietecza.pl/category/projekty/w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch/

– Prowadzenie orkiestry dętej oraz nauka gry na instrumentach- zadanie skierowane do mieszkańców Gminy Skoki, realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skokach. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Skoki 90.000,00 zł. Oferta zajęć: nauka gry na instrumentach, wyjazdy, koncerty.

– Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych- zadanie skierowane dla mieszkańców Gminy Skoki, realizowane przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Wełna w Skokach. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Skoki- 155.000,00 zł. Oferta zajęć: Treningi piłkarskie, Turnieje , mecze, spotkania podsumowujące.

– Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej- objęcie specjalistyczną opieką lekarską, pielęgniarską, fizjoterapeutyczną, psychologiczną, osób w terminalnych stadiach choroby nowotworowej- zadanie realizowane przez  Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Skoki- 20.000,00 zł.

Zadania realizowane z inicjatywy organizacji pozarządowej

– Edukacja prawna w Mieście i Gminie Skoki 2022- zadanie realizowane przez Towarzystwo Społeczno- Prawne. Przeprowadzono 10 warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skoki z podstaw prawa. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Skoki- 4.500,00 zł.

– Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness- zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza. Cykl zajęć fitness dla mieszkańców  terenu Gminy Skoki. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Skoki- 4.600,00 zł.

– Projekt spływów kajakowych- czas na sport i rekreację fizyczną – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Aktywne Skoki. Organizacja 3 spływów kajakowych dla mieszkańców Gminy Skoki Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Skoki- 4.900,00 zł.

– Ośmiodniowy integracyjno-poznawczy wyjazd na Mazury – zadanie realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Skokach. Zadanie skierowane do seniorów z Gminy Skoki.  Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Skoki- 5.000,00 zł.

– Integracyjny wyjazd i pobyt w Zakopanem – zadanie realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Skokach. Zadanie skierowane do seniorów z Gminy Skoki.  Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Skoki- 5.000,00 zł.

– Impreza sportowa z Wełną Skoki – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Wełna w Skokach. Zadanie skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skoki. Jednodniowy festyn sportowo- rodzinny. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Skoki- 3.000,00 zł.

– Przywracanie pamięci zapomnianym cmentarzom ewangelickim na terenie Gminy Skoki – zadanie realizowane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej.  Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Skoki- 5.000,00 zł.

– Krótki wypoczynek nad morzem – zadanie realizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Wesołe Misie Zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z terenu Gminy Skoki.  Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Skoki- 10.000,00 zł.

– Odkrywamy Warszawę – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza. Zadanie skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skoki.  Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Skoki- 1.500,00 zł.

– W pięć dni dookoła świata  – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza. Zadanie skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skoki. 5-dniowa półkolonia letnia dla 80 dzieci.  Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Skoki- 5.000,00 zł.

– Całodniowe warsztaty edukacji muzycznej – zadanie realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skokach. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Skoki- 3.000,00 zł.