21 kwietnia 2016 Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w dniach od 10 listopada do 30 grudnia 2015.

Obydwa działające na naszym terenie Stowarzyszenia zostały pozytywnie ocenione, a ich Strategie zatwierdzone do realizacji.

Zarządy Stowarzyszeń „Doliny Wełny” oraz „7 Ryb” dziękują wszystkim którzy aktywnie włączyli się w tworzenie LSR na lata 2016 – 2023, uczestnicząc w konsultacjach, składając ankiety i karty pomysłu na projekt oraz zgłaszając uwagi do zamieszczonych dokumentów, związanych z tworzeniem LSR.