Alojzy Pacholski okazał się najlepszym strzelcem w organizowanym w dzień Zielonych Świątek strzelaniu Bractwa Kurkowego w Skokach o Tytuł Króla Zielonoświątkowego i został Królem Zielonoświątkowym Anno Domini 2018. Przy tej okazji przypominamy, że brat Alojzy już dwukrotnie, bo w latach 2013 i 2014 pełnił honory Króla Żniwnego.

Uroczystości brackie w dniu 20 maja rozpoczęły się o godzinie 7.oo przed siedzibą Bractwa przy ulicy Wągrowieckiej w Skokach. Odśpiewano Hymn Państwowy, wciągnięto flagę na maszt a następnie na budynku powieszono Tarczę upamiętniającą królowanie zamieszkałego obecnie w Pile Króla Zielonoświątkowego AD 2017  Pawła Kiełczewskiego. Po tej ceremonii uczestnicy wraz z Królem Pawłem i jego małżonką Ewą przemieścili się pod Tablicę Pamiątkową ku czci Powstańców Wielkopolskich u bram cmentarza parafialnego. Tam w towarzystwie pocztów sztandarowych oddano honory brackie, odśpiewano Hymn Państwowy i Hymn Bracki, odmówiono modlitwę a Król Paweł wraz z żoną Ewą zapalony znicz złożył przed Tablicą.

Po tej ceremonii zgromadzeni w szyku marszowym udali się do kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa na Mszę świętą odprawioną w intencji zmarłych i żyjących braci, sióstr i ich rodzin. Po Mszy świętej przemieszczono się pod siedzibę Bractwa, gdzie po powitaniu gości miały miejsce dalsze uroczystości, w trakcie których: Ślubowanie i przysięgę złożył Mikołaj Koteras, który stał się pełnoprawnym członkiem Bractwa. Stefan Mikołajczak, były Marszałek Województwa Wielkopolskiego został uhonorowany Dyplomem Pamiątkowym i Tytułem „Przyjaciela Bractwa”.

Odczytano uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bractwa nr III/2018  z dnia 18 maja 2018 roku, o treści:

1.Dla uczczenia obchodów Jubileuszu 100- lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską postanawia wystawić flagę narodową na obiektach bractwa od dnia Zielonych Świąt 20 maja 2018  do końca 2018 roku.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

– Zgodnie z postanowieniem tej uchwały wywieszona na wstępie flaga będzie powiewać do końca 2018 r.

Po apelu nadszedł czas uroczystego śniadania, któremu towarzyszyły  życzenia braci, siostry i gości, a wśród nich Burmistrza Tadeusza Kłosa, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy i radnego Rady Powiatu Wągrowieckiego Grzegorza Owczarzaka  pod adresem Króla Pawła. Na zakończenie „królewskiej biesiady” król Paweł podziękował uczestnikom za udział i życzenia i zaprosił wszystkich do udziału w organizowanym na Strzelnicy Brackiej Turnieju Zielonoświątkowym.

W odbytym zgodnie z tym zaproszeniem strzelaniu o Tytuł Króla Zielonoświątkowego zwyciężył i Królem Zielonoświątkowym 2018 roku został brat Alojzy Pacholski. Tytuł I i II rycerza wywalczyli bracia Grzegorz Misiak i Stefan Kubiak. 

W towarzyszącym Turniejowi Królewskiemu strzelaniu:

– Do Tarczy Darczyńców, wygrał i Tarczę zdobył Mikołaj Koteras. II miejsce zajął Adam Mroziński a III Robert Koteras.

– Zapadkowym, najlepszy rezultat uzyskał Grzegorz Misiak. II miejsce wywalczył Ryszard Cibail a III Krzysztof Jachna.

– Punktowym Pań, zwyciężyła Zofia Koteras. Na II miejscu uplasowała się Józefa Slósarczyk a na III Irena Szymaś.

– Punktowym Panów, tryumfował Ryszard Cibail. II miejsce zdobył Mikołaj Koteras a III Jan Cibail.

W strzelaniu do Kura zwycięstwo wywalczył Stanisław Gołembowski. II miejsce zdobyła Małgorzata Florysiak a III Krzysztof Migasiewicz.

W Turnieju Młodych strzelców: I miejsce zajął Artur Cibail a II miejsce Szymon Cibail. W Turnieju Najmłodszych strzelców: I miejsce zdobyła Anna Frąckowiak, II miejsce wywalczył Miłosz Migasiewicz a III Mateusz Milibrand.

II eliminacje do Pucharu Królów Bractwa Kurkowego w punktacji całorocznej wygrał Mikołaj Koteras, na II miejscu uplasował się Robert Koteras a na III Krzysztof Migasiewicz.

Najcelniejszym strzałem dnia popisał się Artur Cibail.

Zielonoświątkowe Święto brackie zakończyło się Rautem Królewskim wydanym przez nowego Króla Alojzego Pacholskiego.

Ps. W artykule pt „Uczcili i uatrakcyjnili Święto 3 Maja” z m-ca maja br. nie uniknęliśmy błędu, za który dzisiaj przepraszamy. Informując o wynikach Strzelania zapadkowego podaliśmy, że na III miejscu uplasował się Alojzy Pacholski, a zawodnikiem który faktycznie zajął to miejsce był Michał Rosik.

Równocześnie opuściliśmy dane dot. Strzelania do kura. Dlatego w uzupełnieniu informujemy, że Kura strącił Bartosz Gośliński, II miejsce zajął Paweł Slósarczyk a III Alojzy Pacholski.

Stanisław Grzegorzewski