Zgodnie z utrwaloną przez lata tradycją w Dzień Zielonych Świątek Bractwo Kurkowe uroczyście żegna panującego przez rok i wyłania nowego Króla Zielonoświątkowego. Wszystko to odbywa się wg ustalonego rytuału, który wszyscy mogli by opisać bez udziału w nim. A jednak. Tegoroczna uroczystość przyniosła miłe niespodzianki, o których kilka słów poniżej.

Uroczystość rozpoczęła się w godzinach rannych w niedzielę 4 czerwca przed siedzibą Bractwa przy ulicy Wągrowieckiej skąd zgromadzeni udali się na ulicę Dolną pod dom Króla Zielonoświątkowego AD 2016 Haliny Wojciechowskiej. Tutaj po powitaniu Króla Haliny i jej małżonka Aleksandra, Marszałek Przemysław Bagrowski złożył Jej raport o gotowości do uroczystości. Następne podał komendę do odśpiewania Hymnu Brackiego i oddano salwy honorowe, po których nastąpiło uroczyste zawieszenie Tarczy Królewskiej – Króla Zielonoświątkowego AD 2016  na Jej domu. Tarczę zawiesił mąż Króla Haliny, Aleksander Wojciechowski w asyście braci, Króla Żniwnego AD 2016 Małgorzaty Florysiak, rodziny i zaproszonych gości. Odśpiewano sto lat i wzniesiono toast na cześć Króla Haliny.

Następnie Król Halina wraz z małżonkiem na pięknie udekorowanej bryczce w zaprzęgu równie pięknie przystrojonych koni w asyście uczestników uroczystości ulicami miasta przemieściła się do bram cmentarza pod Tablicę Pamiątkową ku czci Powstańców Wielkopolskich. Tutaj w towarzystwie pocztów sztandarowych oddano honory brackie, odśpiewano Hymn Państwowy i Hymn Bracki oraz odmówiono modlitwę za zmarłych powstańców, a wiązankę goździków biało czerwonych złożyła Król Halina z mężem Aleksandrem.       

Po ceremonii przy cmentarzu jej uczestnicy udali się do kościoła pw. Świętego Mikołaja Biskupa i wzięli udział we Mszy świętej w intencji zmarłych i żyjących braci i ich rodzin. Msza święta miała bardzo uroczystą  oprawę – odbywała się z udziałem pocztów sztandarowych i po raz pierwszy na Mszy brackiej zagrała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach pod batutą Artura Pokorzyńskiego.    

Po uroczystości mszalnej bracia i siostry z rodzinami w towarzystwie pocztów sztandarowych i orkiestry , na czele z Królem Haliną i Jej małżonkiem przemieścili się przed siedzibę Bractwa, gdzie odbył się  uroczysty Apel. W towarzystwie orkiestry odśpiewano Hymn Bracki i wciągnięto flagę na maszt. Następnie brata Mariana Deminiaka udekorowano Krzyżem Komandorskim z Mieczami, a na zakończenie części oficjalnej orkiestra zagrała wiązankę pieśni patriotycznych.

Teraz też uczestnicy udali się do siedziby Bractwa, gdzie wzniesiono toast i odśpiewano „Sto lat” za zdrowie Króla Haliny, która zaprosiła wszystkich do biesiadnego stołu na wydane przez nią i przez jej małżonka pożegnalne Śniadanie Królewskie. Podczas śniadania nastąpiło składanie życzeń na ręce Króla i Jej małżonka, Życzenia złożyli min. Burmistrz Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa i radny powiatu wągrowieckiego Grzegorz Owczarzak oraz bracia, siostry i goście. W imieniu Starosty Powiatu Wągrowieckiego Tomasza Kranca oraz Wicestarosty Michała Piechockiego, który musiał wcześniej opuścić uroczystość, życzenia przekazali radni powiatowi Grzegorz Owczarzak i Krzysztof Migasiewicz. Na zakończenie uroczystości Król Halina podziękowała uczestnikom za życzenia i za udział i poprosiła, by zgodnie z programem wzięli udział w organizowanym na Strzelnicy Brackiej Zielonoświątkowym Turnieju Strzeleckim.     

Nie wnikając w szczegóły wspomnianego Turnieju informujemy czytelników, że:
Zwycięzcą najważniejszego Turnieju – Turnieju Królewskiego został i Tytuł Króla Zielonoświątkowego AD 2017 wywalczył Paweł Kiełczewski, komandos, major rezerwy Wojska Polskiego, rodzinnie związany z Powstaniem Wielkopolskim i członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Skokach.  

Tytuły I i II rycerza zdobyli: Paweł Ślósarczyk i Janusz Stoiński.

Strzelanie do Tarczy Darczyńców: wygrał Krzysztof Jachna. II miejsce zajął Mikołaj Koteras, a III Ryszard Cibail.

W Strzelaniu zapadkowym: najlepszym strzelcem okazał się Michał Rosik, na II miejscu uplasował się Andrzej Tatara, a na III Stanisław Grzegorzewski.

W Strzelaniu Punktowym:
– Panów: tryumfował Mikołaj Koteras, II miejsce zdobył Ryszard Cibail, a III Krzysztof Migasiewicz.
– Pan: wygrała Marta Idziaszyk, II miejsce zajęła Irena Szymaś, a III Elwira Stoińska.
– Młodych Strzelców: najlepszą okazała się Zofia Koteras, II miejsce zdobył Kasper Grzegorzewski, a III Albert Grzegorzewski.

W Strzelaniu do Kura: wygrała i Kura zdobyła Czesława Kiełczewska, II miejsce zajął Stanisław Grzegorzewski, a III Michał Kołpowski.

Najcelniejszy strzał Turnieju oddał Mikołaj Koteras.

Święto Zielonoświątkowe – 4 czerwca zakończono Rautem Królewskim wydanym przez Króla Zielonoświątkowego AD 2017 Pawła Kiełczewskiego.

Stanisław Grzegorzewski