Informujemy, że w dniach 19-30 czerwca 2017 odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 19 czerwca do 30 czerwca 2017r.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:
– zebranie z mieszkańcami, na którym omówione zostanie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki w dniu 19 czerwca 2017 r. godzina 18:00
– zbierania uwag za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach – www. gmina-skoki.pl
– ankiety elektronicznej dostępnej na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
– ankiety telefonicznej

Poniżej znajduje się diagnoza, załączniki mapowe, formularz konsultacyjny oraz ankieta.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. do dnia 30 czerwca 2017r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Diagnoza – Gmina Skoki

OR Skoki mapa poglądowa_A3

Arkusz A

Arkusz B

Formularz konsultacyjny – Diagnoza

Zarządzenie i ogłoszenie dot. konsultacji społecznych