Organizowany przez Koło PZW w Skokach Wędkarski Piknik od kilkunastu lat stanowi na terenie Gminy Skoki jedną z atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Od kilku też lat, dzięki uprzejmości Państwa Teresy i Leszka Jankowskich, odbywa się on na „Łowisku u Leszka”.

Nie inaczej też było w sobotę 3 czerwca. Na „Łowisko” przybyło 135 osób chcących przy słonecznej pogodzie, mile i atrakcyjnie, w pięknym otoczeniu spędzić sobotnie popołudniowe godziny. Bo chociaż główną jego atrakcją były Zawody Wędkarskie dla młodych pasjonatów wędkowania, które zgromadziły zarówno już „doświadczonych”, jak i debiutujących wędkarzy, przybyli też ich opiekunowie, rodzice, dziadkowie i starsze rodzeństwo. Jak każdego roku grono uczestników dopełniali młodzi skoczanie, którzy kibicowali wędkującym i z ochotą korzystali z oferowanej przez organizatorów gry zręcznościowej – łowienia do podbieraka gumowych rybek wystrzeliwanych z katapulty.

Jak na zawodach wędkarskich przystało, trwające od 14:30 do 16:00 wędkowanie poprzedziło omówienie regulaminu oraz losowanie i zajęcie stanowisk przez  zawodników, po czym na wystrzał z pistoletu „kije poszły w ruch”. Kolejny strzał z pistoletu  oznajmił zakończenie wędkowania i rozpoczęcie prac komisji sędziowskiej.

Po zakończeniu czynności komisji wszyscy skupili się wokół organizatorów, gdzie nastąpiło ogłoszenie wyników rywalizacji. Teraz też okazało się, że spośród 32 wędkujących, ryby trafiły na haczyki 9 – piękna słoneczna, zachęcająca do pobytu nad wodą pogoda, nie sprzyjała żerowaniu ryb i w rezultacie wyniki okazały się mało imponujące.

Tak więc, z ust Honorowego Prezesa Koła Alojzego Pacholskiego -zastępującego Prezesa Koła Jacka Dudka, który musiał udać się na inną imprezę, której by współorganizatorem, obecni dowiedzieli się, że łowiąc 1,26 kg ryb zawody wygrał Krystian Dudek. II miejsce z 0,66 kg ryb zajął Jakub Mroczyński, a III z 0,62 kg Mikołaj Winconek.

Ich zwycięstwo upamiętniać będą piękne Puchary Pamiątkowe ufundowane przez Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawę. Oni też, podobnie jak 3 kolejni zawodnicy legitymujący się największą wagą złowionych ryb obdarowani zostali cennymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Burmistrza Tadeusza Kłosa. Pozostali młodzi wędkarze oraz 21 nie biorących udziału w zawodach dzieci otrzymały własnoręcznie wybrane upominki.

Jak każdego roku, organizatorzy zadbali też o aprowizację uczestników imprezy. Dzieci już w trakcie zawodów otrzymały napoje chłodzące, lody i ciasteczka, a na zakończenie wszyscy mogli skorzystać z pysznej przygotowanej przez Mariana Konrada  grochówki z kuchni polowej oraz z serwowanej przez Karola Neumanna i Mirosława Kamińskiego kiełbaski z grilla.

Nasz Piknik Wędkarski, to udana impreza nie tylko dla dzieci, do urzeczywistnienia której przyczynia się wiele osób. Oprócz wspomnianych już, Teresy i Leszka Jankowskich, Burmistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawy oraz imiennie wymienionych członków Koła i wielu ich kolegów, którzy chcą pozostać w cieniu, również sponsorzy ofiarujący fundusze lub nagrody rzeczowe. Dlatego w tym miejscu pozwolę sobie ich wymienić: Sklep „Ola”- Aleksandra Kulawiak, „Usługi leśne” – Robert Orchowicz, TT BUD – Tomasz Tomczak, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej- Wiesława Surdyk Fertsch oraz Sklep Wędkarski – Jarosław Fertsch.

Wszystkim sponsorom, fundatorom nagród i osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do zorganizowania naszego „Pikniku” w imieniu jego uczestników kolejny raz dziękujemy.

Galeria zdjęć: