Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WSPÓLNOTA” s.c. Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski z siedzibą w Skokach.  

W ramach ww. przetargu złożono dwie oferty:

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o.,
  Szałwiowa 34A/2, 62 – 064 Plewiska
  Cena oferty: 3 097 440,00 zł brutto
 2. P.H.U. „WSPÓLNOTA” s.c.
  Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski
  ul. Rogozińska 12, 62 – 085 Skoki
  Cena oferty: 3 022 920,00 zł brutto 

15 listopada 2019 Gmina Skoki zawarła umowę na podstawie, której P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” s.c. Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski z siedzibą w Skokach będzie od 1 stycznia 2020 roku realizować usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Umowa została zawarta na okres 1 roku tj. od 1 stycznia 2020  do 31 grudnia 2020.

Pobierz: Harmonogram odbioru odpadów w 2020