XVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 18. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad (PDF)
 2. Wycofanie z porządku obrad punktu 6.10 ) Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skokach w rejonie ulicy Poznańskiej (PDF)
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta Skoki (PDF)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w części wsi Potrzanowo (PDF)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/147/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (PDF)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach (PDF)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego (PDF)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2021-2030 (PDF)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Skoki (PDF)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lokalu użytkowego w budynku numer 4 przy ulicy Dworcowej w Skokach i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (PDF)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach w rejonie ulicy Świerkowej (PDF)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Tulipanowej i Irysowej (PDF)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Skokach przy ulicy Łąkowej (PDF)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Polnej (PDF)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Malinowej i Wiśniowej (PDF)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej i w Skokach (PDF)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo) przy ulicy Fioletowej i Zielonej (PDF)