III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 3. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad (PDF)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 (PDF)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2018-2036 (PDF)
 4. Za przyjęciem wniesionych autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036 (PDF)
 5. Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036 wraz z przyjętymi autopoprawkami Burmistrza Miasta i Gminy Skoki (PDF)
 6. Za przyjęciem propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 (PDF)
 7. Podjęcie uchwały budżetowej na 2019 r. (PDF)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Skokach przy ulicy Brzoskwiniowej i Polnej (PDF)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Skokach przy ulicy Wągrowieckiej (PDF)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Skokach przy ulicy Antoniewskiej i Strumykowej (PDF)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1m 3 odprowadzanych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji (PDF)
 12. Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie (PDF)
 13. Podjęcia uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Skoki (PDF)
 14. Za przyjęciem proponowanych autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest (PDF)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest (PDF)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (PDF)