46 sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 46 sesji VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

  1. Wybór sekretarza obrad. [PDF, 164 KB]
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 [PDF, 164 KB]
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036 [PDF, 164 KB]
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [PDF, 164 KB]
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Budziszewice [PDF, 164 KB]
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Roszkówko [PDF, 164 KB]
  7. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skoki na rok szkolny 2022/2023 [PDF, 164 KB]
  8. Poprawka do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych [PDF, 164 KB]
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych [PDF, 164 KB]