39 sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 39 sesji VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad. [PDF, 166 KB]
 2. Wyrażenie zgody na wprowadzenie w punkcie 6.6) Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1052/16, położonej w Skokach przy ul. Antoniewskiej [PDF, 166 KB]
 3. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości [PDF, 166 KB]
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach w rejonie ulicy Akacjowej [PDF, 166 KB]
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach w rejonie ulicy Poznańskiej [PDF, 166 KB]
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Potrzanowie przy ul. Borówiec [PDF, 166 KB]
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Potrzanowie przy ul. Bajkowej [PDF, 166 KB]
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1052/16, położonej w Skokach przy ul. Antoniewskiej [PDF, 166 KB]
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 129/2, położoną w Kuszewie [PDF, 166 KB]
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 51/2, położoną w Kuszewie [PDF, 166 KB]
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 51/2, położoną w Kuszewie. – reasumpcja [PDF, 166 KB]
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rościnnie, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1/82 [PDF, 166 KB]
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu [PDF, 166 KB]
 14. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Skoki na 2023 rok [PDF, 166 KB]
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobrania [PDF, 166 KB]
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXVII/318/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Skoki żłobki lub kluby dziecięce [PDF, 166 KB]
 17. Przyjęcie sprawozdania za rok 2021 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Skoki [PDF, 166 KB]