27 sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 27 sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad [PDF, 250 KB]
 2. Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6.12 projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr XXII/193/202 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadania p.n. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” [PDF, 253 KB]
 3. Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6.13) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Teresę Garland w sprawie opinii Rady Miejskiej Gminy Skoki w zakresie przeprowadzenia Referendum Ludowego [PDF, 250 KB]
 4. Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6.14) projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO [PDF, 251 KB]
 5. Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6.15) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia Rady Miejskiej Gminy Skoki Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego [PDF, 251 KB]
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 [PDF, 241 KB]
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2021-2036 [PDF, 241 KB]
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/279/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skoki, a także trybu przeprowadzania [PDF, 245 KB]
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki obejmującego obszar działek nr 3/7, 3/8, 2/9 i 3/10 w Sławie Wlkp. [PDF, 245 KB]
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki [PDF, 242 KB]
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanych nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki numer 23/3i 23/6, położonych w Budziszewicach [PDF, 242 KB]
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/42, położoną w Sławicy [PDF, 243 KB]
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rościnnie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 87/3 [PDF, 243 KB]
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Brzoskwiniowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 858/142 [PDF, 243 KB]
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Rakojedzkiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 63 [PDF, 244 KB]
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Skokach przy ulicy Malinowej i Jana Pawła II [PDF, 246 KB]
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr XXII/193/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadania p.m. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” [PDF, 243 KB]
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Teresę Garland w sprawie opinii Rady Miejskiej Gminy Skoki w zakresie przeprowadzenia Referendum Ludowego [PDF, 243 KB]
 19. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO [PDF, 241 KB]
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie o poparcie Rady Miejskiej Gminy Skoki Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego [PDF, 242 KB]