Ogłoszenie wyników rankingu i wręczenie pamiątkowych statuetek oraz dyplomów zwycięzcom punktacji na najlepszego wędkarza roku, to tylko jeden punkt z bogatego programu zebrania sprawozdawczego Koła PZW Nr 120 w Skokach.

Tytuł ten, w kategorii juniorów zdobył Adrian Dudek, a w kategorii seniorów niepokonany od wielu lat Andrzej Szymkowiak.

Decyzją Zarządu Koła dyplom uznania za Wzorową Postawę Wędkarską otrzymał Piotr Maciejewski.

Odznaczenia honorowe przyznane przez Zarząd Główny PZW w Warszawie otrzymali:

  • „Srebrną Odznakę Za Zasługi Dla Wędkarstwa Polskiego” – Piotr Babrakowski;
  • Odznaki „Za Zasługi W Rozwoju Wędkarstwa Polskiego”: Zbigniew Kujawa, Wojciech Kłosowski i Romuald Dudek.

Z kolei wręczono pamiątkowe dyplomy i medale zwycięzcom ostatnich przeprowadzonych w zeszłym sezonie 2010 zawodów wędkarskich – Żywcowych na jez. Włókna; I miejsce – Marian Konrad, II – Andrzej Szymkowiak, III Jarosław Pachela.

Zebranie sprawozdawcze Koła PZW odbyło się 6 lutego br. a jego honorowymi gośćmi byli: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, Prezes Spółki Rybackiej w Skokach Ireneusz Belter oraz Prezesi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach: Krzysztof Jachna i Krzysztof Migasiewicz.

Uczestniczący w spotkaniu wędkarze i goście wysłuchali sprawozdań: Prezesa Alojzego Pacholskiego, wiceprezesa ds. młodzieży, kapitana sportowego i skarbnika oraz przewodniczącego sądu koleżeńskiego i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Ze sprawozdań tych ukazał się pełen obraz Koła będącego sprawnie działająca organizacją, która nie tylko pozwala realizować hobby swym członkom. Bo przecież Koło PZW to stowarzyszenie, które organizując w 2010 roku 9 zawodów wędkarskich, z których najbardziej popularne i okazałe, gromadzące około setki osób, to zawody spławikowe „Rejonu VI” i zawody o „Puchar Burmistrza”. Podobnie jak w latach minionych było organizatorem „Pikniku Wędkarskiego” z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, który dzięki pomocy sponsorów stał się największą otwartą imprezą organizowaną z tej okazji na terenie Gminy i zgromadził dziesiątki młodych wędkarzy i  ich opiekunów. Członkowie Kola uczestniczyli także licznie w majowych obchodach 15-lecia partnerstwa Gmin Skoki-Bardowick-Drechterland zorganizowanych w Bardowick. Skoccy wędkarze byli też organizatorami Międzynarodowych Zawodów Wędkarskich organizowanych rokrocznie na zmianę w jednej z gmin partnerskich. Goszczono w tym czasie ponad 30 zagranicznych gości – wędkarzy z rodzinami z Niemiec i z Holandii.

Naszym wędkarzom nie obce są też sprawy ochrony środowiska. Jak każdego roku sprzątali brzegi jez. Rościńskiego i przygotowywali stanowiska połowowe do organizowanych przez siebie zawodów. Reprezentacje Koła brały czynny udział w licznych zawodach organizowanych przez władze „Rejonu VI” oraz przez sąsiednie Koła.

Członkowie Koła równocześnie uczestniczyli w wielu działaniach organizowanych przez władze samorządowe i kościelne, a jego poczet sztandarowy uczestniczył we wszystkich ważnych uroczystościach organizowanych przez te instytucje na terenie gminy.

Wszystkie te działania charakteryzowała pozytywna współpraca z władzami Okręgu Poznańskiego PZW (przedstawiciele Koła brali udział w zarybianiu wód PZW) oraz z Burmistrzem i Radą Gminy, z Gospodarstwem Rybackim i z Kurkowym Bractwem Strzeleckim.

Uczestniczący w zebraniu członkowie Koła wyrazili akceptację dla pracy Zarządu za rok 2010. Podobnie pozytywnie pracę Zarządu i Koła ocenili goście uczestniczący w zebraniu, a wyraz tej oceny zawarli w swych wypowiedziach w dyskusji.

Uchwalenie Planu Pracy oraz preliminarza budżetowego Koła na rok 2011 zakończyło oficjalną część zebrania. Tradycyjnie już członkowie Koła i zaproszeni goście udali się na wspólny posiłek w klubie wędkarza, gdzie już w luźnej formie prowadzili rozmowy na interesujące ich tematy.