23 stycznia 1945 dla Ziemi Skockiej skończył się trwający od 8 września 1939 okres okupacji hitlerowskiej i wraz z Armią Czerwoną wkroczyła Wolna Polska. I chociaż, jak obecnie wielu polityków mówi, prawdziwa wolność nastąpiła w czerwcu 1989, już nikt nie podlegał wywózce do obozów zagłady, ani egzekucji bez wyroków sądu. Nikt też nie podlegał przymusowemu wysiedleniu do Generalnej Guberni, bądź wywózce na roboty przymusowe do Niemiec, czy nawet poniżaniu godności przez przymus kłaniania się okupantowi.

Pamiętając o tym wydarzeniu, jak również o tym, że w walkach z hitlerowskim najeźdźcą we wrześniu 1939 roku, a następnie na wszystkich frontach drugiej wojny światowej walczyli też Skoczanie, Kurkowe Bractwo Strzeleckie 31 stycznia zorganizowało Wyzwoleńczy Turniej Strzelecki. Na Turniej ten składały się:
– VIII Memoriał Braci Kurkowych Edmunda Maćkowiaka i Stanisława Glinkiewicza, w którym udział wzięło reprezentujących różne środowiska 12 czteroosobowych drużyn. ”Memoriał” wygrała reprezentacja 7 Skockiej  turniej (2)  Drużyny Harcerskiej „HYCE” w składzie- harcmistrz Andrzej Surdyk oraz harcerze: Edward Surdyk, Kacper Konieczny i Adam Frąckowiak. Kolejne miejsca po wytrwałej walce zajęli: Budowlani Rosik – II oraz Koło Wędkarskie nr 120 w Skokach i Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach – egzekwo III.

Poza w/w , w „Memoriale” startowały też drużyny strzeleckie reprezentujące: Koło Łowieckie ”Borsuk”, Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków, Sołectwo Lechlin, Urząd Miasta i Gminy, Oddział Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Sołectwo Rejowiec, Klub Sportowy „Wełna” i Kurkowe Bractwo Strzeleckie.

turniej (3)Wszystkie drużyny startujące w „Memoriale” otrzymały nagrody ufundowane przez Samorząd Gminy Skoki, a jego zwycięzca, drużyna ZHP – również nagrodę najważniejszą, chociaż symboliczną: Puchar Przechodni.

– Turnieje otwarte (obok ich nazw podajemy nazwiska ich triumfatorów oraz nazwiska osób, które uplasowały się na II i III pozycji):

W Strzelaniu Punktowym:
– W kategorii pań:
I – Halina Wojciechowska, II – Małgorzata Florysiak, III – Irena Szymaś.

– W kategorii panów: I – Andrzej Tatara, II – Krzysztof Migasiewicz, III – Jan Cibail.

– W kategorii młodych strzelców: I – Filip Gowin, II – Albert Grzegorzewski, III – Kasper Grzegorzewski.

W Strzelaniu do Tarczy:
– Darczyńców:
I – Krzysztof Migasiewicz, II – Artur Pokorzyński, III – Andrzej Tatara.

– O Puchar Skoków: I – Michał Rosik, II – Krzysztof Migasiewicz, III – Andrzej Tatara.

Turniej Wyzwoleńczy zakończył Turniej Bracki (udział ograniczony do członków Bractwa), który wygrał Krzysztof Migasiewicz. II miejsce zdobył Michał Rosika III Krzysztof Jachna.

Najcelniejszy strzał Turnieju oddał Janusz Stoiński.

Turniej poprzedziły ceremonie brackie oraz przyjęcie w szeregi Bractwa Wacława Kiełczewskiego i uroczysta przysięga nowoprzyjętego członka.