Powstańczo – niepodległościowy turniej strzelecki dla uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości jest stałym, statutowym punktem kalendarza Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach.
W tym roku – wyjątkowo – przeprowadzony został już w połowie października, aby w warunkach słonecznej aury wczesnej jesieni zaprezentować wszystkim chętnym procedury organizacyjne bractwa na terenie przyszłej strzelnicy przy ul.Parkowej w Skokach. Jak wiadomo, w połowie listopada moglibyśmy mieć pogodę niesprzyjającą rodzinnym spacerom, co skutecznie zniechęciłoby widzów od odwiedzenia stadionu.

Choć przygotowania do wzniesienia strzelnicy dopiero się zaczęły, to jednak zorganizowanie zawodów możliwe jest już dziś. Skoccy strzelcy organizują również turnieje z broni wiatrówkowej, nie wymagającej szczególnych obostrzeń prawnych, warunkiem jednak jaki zawsze spełniamy jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa uczestnikom, gościom i widzom.
Na ten historyczny, bo pierwszy od czerwca 1939 roku turniej bracki w obrębie miasta, inaugurujący nową strzelnicę przy ul.Parkowej, zorganizowane były szerokie i wysokie kulochwyty, wyznaczony został teren dostępu widzów, opracowano dokładne trasy poruszania się strzelców, cały obszar strzelnicy organiczony został chorągiewkami i ogranicznikami, a zawody prowadzili bracia, którzy posiadają przeszkolenie i potrzebne uprawnienia do kierowania zawodami: strzelmistrz Stanisław Grzegorzewski i podstrzelmistrz Stefan Kubiak – bez ich wyraźnego pozwolenia nikt nie miał prawa dotknąć karabinków, na ich rozkaz zaś każdy musiał je odłożyć i przerwać strzelanie.

Wybór daty okazał się pierwszym ,,strzałem w dziesiątkę” – piękny, słoneczny i bezwietrzny dzień sprawił, że zawody przebiegały w miłej atmosferze, sprzyjającej relaksowi i … dobrym wynikom.
Już w strzałach honorowych, do których poproszono honorowego członka bractwa, siostrę Annę Jachna, oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki, Zbigniewa Kujawę, ten ostatni trafił w ,,gwoździa”. Wynik ten, piękne nagrody oraz pamiątkowe tarcze, które są zawsze głównym trofeum, o jaki rywalizują zawodnicy, zmotywowało strzelców do zaciętej rywalizacji.

W turnieju głównym do tarczy zwyciężył brat Jan Kamiński przed Franciszkiem Andeburem i Krzysztofem Migasiewiczem, a w strzelaniu do tarczy darczyńców zwyciężył brat Alojzy Pacholski przez Pawłem Kiełczewskim i Krzysztofem Jachna.
W zapadkach zwyciężali: Krzysztof Migasiewicz, Anna Jachna i, w kategorii młodzieżowej, doskonały strzelec, Tomasz Przykucki.

Szczególne podziękowanie za umożliwienie i sprawne zorganizowanie tych inauguracyjnych zawodów na terenie przyszłej strzelnicy przy ul.Parkowej przesyłamy przyjaciołom z Klubu ,,Wełna” oraz sąsiadom ,,działkowcom”. Idea lokalizacji obiektu sportowego bractwa kurkowego jest realizowana przy przychylności włodarzy miasta, zawody miały charakter otwarty, a bractwo udostępniać będzie swe imprezy wszystkim mieszkańcom Skoków i gościom. Opisując wydarzenia tego dnia nie możemy jednak zapomnieć o głównym przesłaniu, dla którego zawody z 14 października były zorganizowane – było nim oddanie szacunku bohaterom 11 XI 1918 roku oraz powstańcom wielkopolskim z Ziemi Skockiej, wśród których byli bracia kurkowi: Bronisław Czerwiński, Franciszek Glinkiewicz, Mieczysław Pilaczyński, Stefan Fugiński, Leon Grześkowiak, Brunon Klewenhagen, Edmund Maćkowiak, Jan Maćkowiak, Aleksander Ratajczak, Stefan Ślósarczyk, Antoni Stefaniak, Franciszek Witkowski i Władysław Gościński,

co przekazuje z uszanowaniem Krzysztof Jachna – starszy bractwa.