Spełniło się marzenie brata Janusza Stoińskiego by wpisać się w poczet skockich Królów Kurkowych. Stało się to 21 czerwca 2020, gdy pokonując licznych konkurentów zyskał najlepszy wynik w strzelaniu o tytuł Króla Zielonoświątkowego i został Królem Zielonoświątkowym AD 2020 – o wydarzeniu tym, za pośrednictwem piszącego te słowa informuje nas członek Bractwa i autor foto Stanisław Grzegorzewski.

Uroczystości brackie w dniu 21 czerwca br. tradycyjnie rozpoczęły się uroczystym apelem prowadzonym przez Marszałka – brata Przemysława Bagrowskiego. Po apelu Król Zielonoświątkowy AD 2019 Adam Mroziński wraz z małżonką Dorotą zaprosił wszystkich uczestników na śniadanie królewskie.

Podczas śniadania nie zabrakło życzeń i gratulacji składanych na ręce i pod adresem Króla Adama. Oprócz braci i sióstr, życzenia Królowi złożyli Starosta wągrowiecki Tomasz Kranc oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos a z kwiatami do Królowej Doroty podążył Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniew Kujawa.

W trakcie uroczystości żona Króla- Dorota Mrozińska odczytała treść pamiątkowego dyplomu ufundowanego przez Króla Adama z małżonką, a dedykowanego siostrom Halinie Wojciechowskiej i Małgorzacie Florysiak, z tytułu pełnionych przez nie w roku 2016  zaszczytnych funkcji Króla Zielonoświątkowego i Króla Żniwnego. Na zakończenie uroczystości śniadaniowej Król Adam podziękował uczestnikom za złożone życzenia i gratulacje oraz za samo przybycie i wszystkich zaprosił do udziału w odbywanym w godzinach popołudniowych na Strzelnicy Brackiej Turnieju Strzeleckim.  

W odbytym zgodnie z tym zaproszeniem Turnieju Strzeleckim najważniejsze, wspomniane na wstępie, Strzelanie do Tarczy Brackiej wygrał i Tytuł Króla Zielonoświątkowego AD 2020 zdobył Janusz Stoiński. Drugie miejsce wywalczył i tytuł I rycerza zyskał Wiesław Szymaś, a trzecie miejsce, dające tytuł II rycerza wystrzelał Andrzej Tatara.

W pozostałych strzelaniach miejsca na podium, tj pierwsze, drugie i trzecie miejsca odpowiednio zdobyli:
W VIII Turnieju Bractw Kurkowych Zim Cysterskich: I – Janusz Król, II – Krzysztof Migasiewicz, III – Mikołaj Koteras.

W Turnieju Zapadkowym: I – Mikołaj Koteras, II – Michał Rosik, III – Krzysztof Jachna.

W Strzelaniu do Tarczy Darczyńców: I – Andrzej Tatara, II – Mikołaj Koteras, III – Michał Rosik.

W Strzelani do Traczy Konstytucji 3 Maja: I – Krzysztof Jachna, II – Grzegorz Misiak, III – Stanisław Gołembowski.

W Strzelaniu do Kura: I – Krzysztof Przykucki, II – Sstanisław Gołembowski, III – Dawid Głowacki.

Puchar Królów wygrał Mikołaj Koteras, II miejsce zdobył Krzysztof Jachna a III Stanisław Gołembowski.    

Uroczystości Brackie w dniu 21 czerwca zakończył Raut Królewski wydany w siedzibie Bractwa przez Króla Zielonoświątkowego AD 2020 Janusza Stoińskiego.

Stanisław Grzegorzewski
Zdjęcia Iwona Migasiewicz: