W S P O M N I E N I E !
ŚP. CZESŁAW GRESER
10.01.1940 – 13.02. 2020

W poniedziałek – 17 lutego, po Mszy Świętej żałobnej w kościele parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa, na cmentarzu parafialnym w Skokach najbliższa rodzina, krewni, przyjaciele, sąsiedzi i znajomi pożegnali zmarłego 13 lutego Śp. Czesława Gresera. Wśród towarzyszących w ostatniej drodze zmarłemu byli też przedstawiciele Samorządu Miasta i Gminy Skoki z Burmistrzem Tadeuszem Kłosem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Kujawą na czele oraz liczni Bracia Kurkowi wraz z Prezesem Bractwa Krzysztofem Jachną i pocztem sztandarowym w składzie: Stanisław Grzegorzewski, Wojciech Glinkiewicz i Tadeusz Jerzak.

Pożegnano człowieka, który mimo że nie był rodowitym Skoczaninem swą pracą i zaangażowaniem społecznym zdobył sobie szacunek i uznania współmieszkańców. W roku 1990 został wybrany radnym Rady Miejskiej Gminy Skoki i był pierwszym jej Przewodniczącym. Był też jednym ze współzałożycieli reaktywowanego w 1996 roku Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach. W 1997 roku w pierwszym po reaktywacji Turnieju Zielonoświątkowym zdobył zaszczytny tytuł Króla Kurkowego. W kolejnych latach, w roku 2000 został II Rycerzem Zielonoświątkowym a w 2001 roku I Rycerzem Zielonoświątkowym. W Bractwie Kurkowym był członkiem Sądu Honorowego i członkiem Komisji Rewizyjnej. Dla upamiętnienia jego sukcesu z roku 1997, na domu Czesława została zawieszona Tarcza Królewska. Czesław Greser czynnie uczestniczył w życiu skockiego Bractwa Kurkowego do roku 2006, w którym to roku z powodu problemów zdrowotnych zawiesił swa działalność.

Śp. Czesław Greser na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Stanisław Grzegorzewski