Przed trudnym dylematem stanęło Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka Alia w obliczu pandemii, która dotarła także do naszego kraju. Od kilku lat organizacja ta we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Miasta i Gminy w Skokach zajmuje się dystrybucją żywności dla najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Do tej pory żywność wydawana była zgłaszającym się osobom bezpośrednio z magazynu, ale po wprowadzeniu w kraju stanu epidemicznego stało się to niemożliwe chociażby ze względu na niekontrolowaną liczbę beneficjentów zgłaszających się po odbiór w tym samym czasie.

Nie można jednak było zostawić ludzi potrzebujących wsparcia bez pomocy, szczególnie przed Świętami Wielkiejnocy. Powstała więc inicjatywa, aby wspomóc tych, których najbardziej dotknęła nowa sytuacja. Dzięki osobistemu zaangażowaniu władz Miasta i Gminy oraz wsparciu ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach udało się jeszcze przed świętami wielkanocnymi dostarczyć paczki żywnościowe objętym programem pomocowym osobom samotnym i rodzinom dwuosobowym. W przygotowaniu tych paczek aktywnie uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, którzy bardzo chętnie włączyli się do współpracy. Bez ich bezinteresownej pracy nie byłoby to możliwe, aby Towarzystwo Alia mogło samo dać radę z tym trudnym logistycznie przedsięwzięciem. Przygotowano 250 paczek dla 140 rodzin będących w potrzebie.

Kolejny raz dzięki wspólnemu działaniu można było odpowiedzieć na potrzeby społeczne tych spośród nas, którzy na co dzień borykają się z ubóstwem, a w sytuacji jakiej obecnie znajduje się cały kraj bez pomocy drugiego człowieka jeszcze bardziej czuliby się izolowani.

Pomagamy, bo pomaganie jest dobre, bo każdy nawet najdrobniejszy gest, zmienia świat, czyjś świat. Wiemy, że pomagając innym pomagamy i sobie.

Wiemy, że nikt teraz czyniąc dobro nie oczekuje na podziękowania, ale może właśnie dlatego pragniemy ukłonić się z wdzięcznością:

– Tym, którzy dostarczali paczki, odbiorcom spoza Skoków, czyli Druhom Strażakom OSP w Skokach: Romanowi Drewsowi, Patrykowi Drewsowi, Dariuszowi Jahnzowi, Kasprowi Grzegorzewskiemu, Robertowi Filipowskiemu,. Piotrowi Matuszczakowi, Zbigniewowi Rzepczykowi, Karolowi Nowakowi oraz Prezesowi OSP druhowi Piotrowi Kaczmarkowi.

To właśnie prezes Piotr wyszedł z propozycją pomocy i skutecznie zachęcił kolegów do rozwiezienia do domów beneficjentów paczek żywnościowych, w tym również do rodzin objętych kwarantanną.

Panu  Grzegorzowi Marciniakowi, który dostarczał paczki na terenie miasta.

– Tym, którzy te paczki pakowali i przygotowali. Nie sposób nie wspomnieć o osobistym zaangażowaniu się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Roberta Rogalińskiego, ale także nieocenioną i chwytającą za serce bezinteresowną pomoc pracownic Urzędu Miasta i Gminy Pań: Kamili Fredrych oraz Katarzyny Przybysz, która jeszcze namówiła do pomocy kolegę i zorganizowała kartony tekturowe do pakowania paczek.

Jednocześnie informujemy, że pozostałym uczestnikom programu pomocy żywnościowej, posiadającym skierowanie z OPS w Skokach paczki żywnościowe będą wydawane już wkrótce, w magazynie w Skokach na ul. Okrężnej 29 na zasadach, które podamy w informacji telefonicznej skierowanej do każdej z rodzin objętych tą pomocą. Proszę czekać na telefon z Alii.

W imieniu Towarzystwa Alia i swoim własnym dziękuję.
Antoni Kasica