Spełniły się marzenia kolejnego  członka Bractwa Kurkowego i Franciszek Baranowski oficjalnie zasilił poczet skockich Królów Żniwnych. O fakcie tym uczestnicy organizowanych z okazji Bitwy Warszawskiej Turniejów Strzeleckich dowiedzieli się pod koniec ogłaszania zwycięzców poszczególnych konkurencji strzeleckich, lecz my jako wiadomość dnia podajemy ją na wstępie relacji z tych wydarzeń.

zdjęcia Iwona Migasiewicz

O wynikach pozostałych konkurencji, jak i o całości uroczystości żniwnych w Bractwie nasz czytelnik dowie się w trakcie poniższej lektury:  

 Uroczystości związane z żniwnym strzelaniem w Bractwie Kurkowym roku 2019 odbyły się w sobotę 10 sierpnia z udziałem gości- członków Schutzengilde z Bardowick wraz z Martinem Rudolfem niezastąpionym orędownikiem współpracy między mieszkańcami Gminy Skoki i Gminy Bardowick.

Bracia kurkowi i ich goście w godzinach rannych spotkali się przed siedzibą Bractwa przy ul. Wągrowieckiej, skąd  uroczyście w towarzystwie pocztów sztandarowych obu organizacji wraz z Kasprem i Albertem – wnukami Stanisława Grzegorzewskiego Króla Żniwnego AD 2018, niosącymi ufundowaną przez niego Tarczę Królewską przemaszerowali pod bramę skockiego cmentarza parafialnego, gdzie też przybyły poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych skockich stowarzyszeń. Tu, pod Tablicą Pamiątkową ku czci Powstańców Wielkopolskich oddano honory brackie, odśpiewano Hymn Państwowy i bracki oraz odmówiono modlitwę a Kasper i Albert w imieniu kontuzjowanego w wypadku dziadka zapalili znicz i złożyli wiązankę biało czerwonych goździków.

Z kolei zebrani przemieścili się do kościoła pw. Świętego Mikołaja Biskupa, gdzie kapłani  Sławomir Komorski – proboszcz  Lechlina i  wikariusz  Mateusz Stróżewski odprawili Mszę świętą w intencji zmarłych i aktualnych braci i ich rodzin oraz za zdrowie Króla Stanisława. Modlitwom mszalnym towarzyszyły pieśni w wykonaniu Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa” pod kierownictwem Antoniego Wiśniewskiego.

Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości w szyku marszowym przeszli pod siedzibę Bractwa, gdzie odbył się uroczysty apel i wspólna fotografia, a Król Żniwny AD 2018 Stanisław Grzegorzewski zaprosił wszystkich na pożegnalne śniadanie królewskie.

Teraz też w siedzibie Bractwa, przy biesiadnym stole fundowanym przez Króla Stanisława i Jego Małżonkę Danutę zasiedli bracia i członkowie ich rodzin oraz goście, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych gminy i powiatu- Burmistrza Tadeusza Kłosa i przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy oraz reprezentanta Starosty Wągrowieckiego- radnego powiatowego Piotra Kaczmarka. Poczęstunkowi towarzyszyły rozmowy i wspomnienia, a goście tradycyjnie na ręce Króla  i Jego Małżonki złożyli upominki, życzenia i gratulacje. Z  życzeniami w imieniu „emeryckiej braci” pospieszyła też Przewodnicząca Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów- członek Bractwa Małgorzata Florysiak. Król Stanisław dziękując wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości, szczególne słowa podziękowania skierował do braci, którzy w jego zastępstwie  zaangażowali się w jej przygotowanie- sam, z uwagi na wypadek i chorobę nie mógł tym obowiązkom sprostać. Kończąc swe wystąpienie ustępujący Król zaprosił wszystkich do udziału w Turniejach Strzeleckich, które w godzinach popołudniowych odbędą  się na Strzelnicy Brackiej.      

Zwycięzcami poszczególnych Turniejów oraz zdobywcami miejsc medalowych zostali:

Turniej o Tarczę darczyńców wygrał i Tarczę zdobył Andrzej Tatara. II miejsce zdobył Mikołaj Koteras, a III Krzysztof Jachna.

W Turnieju punktowym:
– w kategorii mężczyzn: tryumfował Krzysztof Jachna, II  miejsce wywalczył Mikołaj Koteras  a III – Krzysztof Migasiewicz;
– w kategorii kobiet: wygrała Elwira Stoińska, II miejsce zajęła Czesława Kiełczewska a III Irena Szymaś.

Żniwny Turniej Bitwy Warszawskiej 1920 „Skoki – Bardowick”  wygrał  Dieter Hammerich, II miejsce wywalczyła  Anke Paro a  III – Heiner Nack.

W  Żniwnym Turnieju  Otwartym  Bitwy Warszawskiej 1920 zwyciężył Dieter Hammerich, II miejsce zdobył Alojzy Pacholski a III Stefan Kubiak.

Zawody punktowe otwarte panów wygrał  Krzysztof Jachna II miejsce zdobył  Mikołaj Koteras a III  Andrzej Tatara.

W Turnieju zapadkowym zwycięstwo wywalczył  Mikołaj Koteras. Na  II miejscu uplasował się Stefan Kubiak a na III Paweł Ślósarczyk.

Strzelanie do kura wygrał i kura „uniósł” Alojzy Pacholski. II miejsce zajął Franciszek Baranowski  a III Jan Dziurka.

Finał eliminacji o  Puchar Królów wygrał Mikołaj Koteras. Na II miejscu uplasował się    Andrzej Tatara a na III Krzysztof Jachna.

Najważniejszy Turniej Dnia- Turniej o Tytuł Króla Żniwnego wygrał i tytuł Króla zdobył Franciszek Baranowski. II miejsce  i tytuł: I Rycerza żniwnego zdobył Janusz Stoiński a II miejsce wraz z tytułem II Rycerza żniwnego wywalczył Krzysztof Przykucki.

Uroczystości brackie związane z Żniwnym Strzelaniem i wyborem Króla Żniwnego AD 2019 zakończyły się o godzinie 20.00 Rautem Królewskim wydanym w siedzibie Bractwa przez nowo panującego Króla Żniwnego Franciszka Baranowskiego.