Miniony weekend (11-12 maja br.) członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej spędzili na wycieczce w Płocku i Sannikach. W programie zwiedzania miasta z przewodnikiem znalazły się m.in.  miejsce urodzenia króla Bolesława Krzywoustego, katedra płocka położona na Wzgórzu Tumskim, Muzeum Archidiecezjalne i jedna z najstarszych szkół w Polsce czyli słynna „Małachowianka” oraz Muzeum Mazowieckie z największymi w Polsce zbiorami sztuki secesyjnej.  Uwagę zwiedzających zwróciły również nadwiślańskie bulwary a także kolumna poświęcona zwycięskim obrońcom Płocka 1920 oraz rozrzucone na terenie starówki pomniki: Jana Pawła II , Władysława Broniewskiego i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej.

Następnego dnia uczestnicy wycieczki zobaczyli zespół pałacowo-parkowy w Sannikach, gdzie lato  1828 spędził  młody Fryderyk Chopin zaproszony przez rodziców swego szkolnego kolegi Konstantego Pruszaka. Dzisiaj znajduje się tu prężenie działające Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina. Zwiedzanie posiadłości zakończono obiadem i wysłuchaniem koncertu fortepianowego w wykonaniu prof. Andrzeja Tatarskiego. Muzyce towarzyszyły strofy wierszy zaprezentowane przez aktorkę Magdalenę Lamparską.

Z okien autobusu wycieczkowicze widzieli też kilkusethektarowy teren z obiektami Polskiego Koncernu Naftowego Orlen SA. W drodze do domu nie pominięto też pomnika upamiętniającego historyczną bitwę pod Płowcami w roku 1331.

Trasę dorocznej wycieczki integracyjnej, zorganizowanej dzięki finansowemu wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa, organizatorzy nie wybrali przypadkowo. Płock wydawał się im bardzo ciekawy i mało znany. Ponadto przyświecała im, jak zawsze, idea odkrywania skockich paranteli. Do Płocka zawiodły ich więc ślady biskupa płockiego w latach 1946-1961 Tadeusza Zakrzewskiego urodzonego w Skokach, syna właściciela miasta, powstańca styczniowego Pawła Wyskoty-Zakrzewskiego. Przewodnik pokazał im nie tylko pamiątkowe epitafium w bazylice, ale także miejsce złożenia szczątków w niedostępnej na co dzień zabytkowej Krypcie Biskupiej w podziemiach świątyni.