Z myślą o tych którzy zostali na wakacje w domu, Burmistrz Tadeusz Kłos zorganizował 13 lipca kolejny rajd rowerowy w tym roku.
Tradycyjnie i niezmiennie grupa ok. 60 rowerzystów wyruszyła o godz. 10 ze skockiego rynku, wypuszczona wystrzałem pistoletu oddanego przez pana Burmistrza.

Grupa rowerzystów wyruszyła w kierunku Kakulina, gdzie przewidziano przerwę w „Wiosce Internetowej”. Jest to projekt zakładający utworzenie ogólnopolskiej sieci 256 Centrów Kształcenia na odległość, jako głównych ośrodków działalności oświatowej w miejscach ich lokalizacji. Jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
„Internetowa Wioska” w Kakulinie jest efektem współpracy Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej, Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego OPTOLAND S.A i Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Z usług uruchomionych Centrów Kształcenia będzie mogła korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski, zainteresowana uzupełnianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji.
Przy osobistym wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Skoki pana Tadeusza Kłosa jedno z centrów Kształcenia powstało właśnie w Kakulinie, a z nadejściem pierwszych dni maja rozpoczęło swą działalność. Oficjale otwarcie, przecięcie wstęgi i symboliczne pierwsze kliknięcie myszką, odbyło się w naszym centrum 3 maja 2008 roku. Faktu tego dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Pan Tadeusz Kłos, Starosta Powiatu Wągrowieckiego Pan Michał Piechocki, Przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Pan Krzysztof Migasiewicz, oraz Specjalista do spraw promocji w regionie Pan Adrian Nosal. Za co składamy Im wyrazy wdzięczności.
Siedziba „Wioski Internetowej” mieści się w naszej gminie, w Kakulinie, przy sali wiejskiej. Pracownia jest udostępniona siedem dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 do 22.00, a w soboty i niedziele od godziny 15.00 – 19.00. Posiada 5 stanowisk komputerowych.
Osoby, które chcą nauczyć się obsługiwać komputer lub poszerzyć swoją wiedzę w wybranym zakresie, mogą zapisać się na dostępny na platformie e-edukacyjnej kurs. Mowa m.in. o bezpłatnych kursach z przedsiębiorczości, sposobach efektywnego poszukiwania pracy, tworzenia biznesplanu, obsługi pakietu Word, Excel, obsługi Internetu. Za pośrednictwem platformy można również uczyć się języków obcych – angielskiego czy niemieckiego, na dwustopniowej skali trudności: dla początkujących oraz średniozaawansowanych.
Każdy chętny sam decyduje, kiedy i czego chce się uczyć.
Zatrudnieni w wiosce internetowej pracownicy chętnie służą pomocą szkolącym się osobom, w zakresie obsługi komputera oraz innych organizowanych kursów.
Multimedialną prezentację na temat projektu przedstawiła jego pracownica pani Beata Sobczak.

Po wysłuchaniu prezentacji i obejrzeniu obiektu wyruszyliśmy w kierunku Popowa Kościelnego w gminie Mieścisko, aby przez Podlesie Wysokie dotrzeć do miejsca mety w Łosińcu w Agroturystycznym Centrum Sportów Konnych i Rekreacji „Stajnia pod lasem”. Na miejscu mety powitali nas właściciele pani Małgosia Bobrownicka i pan Wiesław Szczepański, którzy przygotowali dla nas poczęstunek tj. kiełbasę z grilla, placek, zimne napoje oraz kawę i herbatę.

Wśród uczestników rajdu oprócz mieszkańców naszej gminy byli także rowerzyści z Poznania z oddziału PTTK Poznań Nowe-Miasto.

Po poczęstunku i podbiciu książeczek kolarskich PTTK dzieci skorzystały z możliwości jazdy konnej.

Wręczono tradycyjnie nagrody dla najstarszych i najmłodszych uczestników, i tak najstarsza uczestniczką była pani Anna Stefańska, a uczestnikiem pan Franciszek Baranowski. Najmniej lat mieli Anna Zrobczyńska i Jan Fertsch.

To nie ostatni rajd w tym roku, kolejny planujemy 21 września z metą najprawdopodobniej przy kamieniu św. Wojciecha w Budziejewku w Gminie Mieścisko.

Serdecznie zapraszamy 🙂