W dniach 26 i 27 maja na terenie Miasta i Gminy Skoki została przeprowadzona jak co roku ocena zgłoszonych posesji do konkursu „Piękna i Zielona Gmina 2008″.

Do konkursu stanęło 39 ogródków. Komisja w składzie: przewodnicząca Karolina Stefaniak, członkowie Stanisław Kida, Krzysztof Mańka i Łukasz Ogórkiewicz przy ocenie posesji brała pod uwagę min.: stan techniczny budynku (elewację, pokrycie dachowe, opłotowanie itp.), małą architekturę (pergole, fontanny, skalniaki), porządek w najbliższym otoczeniu działki, roślinność, estetykę.

Ocenie podlegało także wyposażenie posesji w pojemniki na odpady stałe, kompostownik, sposób postępowania z odpadami płynnymi.

Podobnie jak w latach minionych pan Burmistrz Tadeusz Kłos zaprosił wszystkich uczestników na podsumowanie konkursu aby wręczyć wszystkim pamiątkowe dyplomy i nagrody. W tym roku uroczystość ta miała miejsce w Agroturystycznym Centrum Sportów Konnych i Rekreacji „Stajnia pod lasem” w Łosińcu.
Oprócz pana Burmistrza wręczenia nagród dokonały Skarbnik Gminy pani Aleksandra Kamińska oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach pani Elżbieta Skrzypczak.

Pan Burmistrz podziękował wszystkim za udział w konkursie, podkreślając niewątpliwy wkład uczestników w upiększenie wizerunku naszej gminy i zachęcił do uczestnictwa w Pięknej Zielonej Gminie w latach następnych.

Pierwsze trzy miejsca zajęli następujący uczestnicy:
I Grażyna Lubawa ze Skoków
II Iwona i Paweł Tyll ze Skoków
III Lidia Sobocińska – Bzdęga z Lechlina

Pozostali uczestnicy:
Wiesława i Zdzisław Hauke z Potrzanowa
Kazimiera i Stefan Wojciechowscy ze Skoków
Grażyna i Edmund Lubawi ze Skoków
Danuta i Stanisław Grzegorzewscy ze Skoków
Józefa i Zenon Chojnaccy z Roszkowa
Krystyna Piotrowska ze Skoków
Stanisław i Jolanta Kinal ze Skoków
Jadwiga Krukiewicz z Miączynka
Małgorzata i Wojciech Napierałowie z Jabłkowa
Jolanta Nowicka ze Stawian
Izabela i Artur Słomińscy z Budziszewic
Kamila i Maciej Maciejewscy ze Skoków
Danuta i Piotr Białachowscy z Potrzanowa
Sławomiła i Franciszek Baranowscy ze Skoków
Arleta i Mariusz Mikulscy z Kuszewa
Barbara i Witold Tokarscy ze Skoków
Maria Pędzik ze Skoków
Antoni Wiśniewski ze Skoków
Ewa Wolniewicz ze Skoków
Janina Szumigała z Jabłkowa
Zofia i Kazimierz Andrzejczak z Roszkowa
Małgorzata Rogal ze Skoków
Stanisław Doleżko z Rakojad
Aniela i Piotr Wojnach z Roszkowa
Jan Broda z Potrzanowa
Iwona i Ziemowit Ranke ze Skoków
Mirosława Tylczyńska z Kuszewa
Renata Heliasz ze Stawian
Mirosława i Henryk Nowakowie z Budziszewic
Krystyna i Eugeniusz Liberscy z Potrzanowa
Tadeusz Buras z Roszkowa
Krystyna Stefańska z Grzybowa
Bogumiła Trąbka z Potrzanowa
Teresa Sroczyńska z Potrzanowa
Jadwiga Załuska z Potrzanowa
Maria Dojs ze Stawian

Zdjęcie wszystkich ogrodów przez okres wakacji podziwiać można na wystawie w Banku PKO w Skokach przy ul. Wągrowieckiej.