Z ogromną przyjemnością i jeszcze większą satysfakcją informujemy, że organizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki konkurs na najładniejszy ogród został  uhonorowany nagrodą w plebiscycie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”, organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami regulaminu „Celem konkursu Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich  jest pobudzenie, wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych (gminnych i powiatowych) w zakresie proekologicznej i prokulturowej strategii rozwoju obszarów wiejskich, które mogą powodować wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności tych obszarów na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz promowanie działań przyczyniających się do popularyzowania i realizacji idei Małej ojczyzny bliskiej swoim obywatelom. Istotą Konkursu jest promocja innowacyjności w działalności proekologicznej i prokulturowej w województwie wielkopolskim, przyczyniająca się do wyzwalania inicjatyw i aktywizacji działań społecznych, jako czynnika wspomagającego realizację zadań społeczno – gospodarczych i kulturalnych określonych przez samorządy gminne i powiatowe”.

Konkurs „Piękna i Zielona Gmina” cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Skoki. Corocznie zgłaszanych jest do niego około 40 ogrodów.

W kwietniu br. wysłano zgłoszenie naszego lokalnego plebiscytu do Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Zespół Sędziów Sprawozdawców zapoznał się z dokumentacją projektu (wnioskiem, szczegółowym opisem zgłoszenia oraz dokumentacją fotograficzną) i po analizie materiału zakwalifikował je do drugiego etapu. Następnie 18 października br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, sędziowie plebiscytu przeprowadzili wizję lokalną, podczas której dokonano prezentacji konkursu „Piękna i Zielona Gmina”.

W dniu 7 grudnia 2016 roku odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia XVII edycji plebiscytu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Kapituła Konkursowa, pod przewodnictwem Marzeny Wodzińskiej – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, doceniła nasze lokalne działania nagradzając Gminę Skoki nagrodą pieniężną w wysokości 6.000zł.

W ramach wydatkowania otrzymanej nagrody, pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nagroda przeznaczona będzie na zakup drzew, które zostaną posadzone na terenie Miasta Skoki. Będzie to niewątpliwie „trwała pamiątka” zachęcająca do dalszych inicjatyw, z zakresu działań proekologicznych na terenie Gminy Skoki.