IX Sesja Rady Miejskiej

8 września 2011 roku odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Obradom Rady przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a rolę Sekretarza obrad pełnił radny Arkadiusz Sommerfeld.

Sesja rozpoczęła się nietypowo, bo wręczeniem nagród pieniężnych młodym mieszkańcom Skoków za wybitne osiągnięcia sportowe. Bo właśnie, realizując postanowienia „Uchwały Nr V/30/2011 z dnia 31.03.2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe”, Burmistrz Tadeusz Kłos, nagrody w wysokości 5000 zł brutto wraz z gratulacjami za odniesione w 2010 roku sukcesy sportowe oraz z życzeniami jeszcze lepszych wyników a arenach sportowych oraz powodzenia w życiu osobistym wręczył:

Łukaszowi Nowakowi za następujące osiągnięcia w chodzie sportowym:

– 8 miejsce na Mistrzostwach Europy na 50 km w Barcelonie

– 2 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów na 50 km w Dudincach

– 1 miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski na 20 km w Gdańsku.

Jarosławowi Rutkowskiemu za następujące osiągnięcia w skoku wzwyż:

– 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów (2,16m) w Białymstoku

– 5 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów (2,22m) w Bielsku-Białej

– 7 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów (2,17m) w Moncton w Kanadzie.

Po części uroczystej, a przed przystąpieniem do spraw merytorycznych Rada wysłuchała: Informacji Burmistrza z bieżącej działalności i z realizacji uchwał Rady.  Informacji z działalności międzysesyjnej przewodniczącego Rady oraz informacji przewodniczących komisji z działalności Komisji Rady.

W rezultacie obrad Rada podjęła 2 następujące uchwały:

– Uchwałę nr IX/65/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

Uchwałą tą Rada zwiększyła dochody budżetu o kwotę 291.902 zł, a w kwocie tej zawarła min ponadplanowe dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 5.000 zł oraz ponadplanowe wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 200.000 zł.

W rezultacie łączne dochody budżetu po zmianach wynoszą 28.177.648 zł.

Równocześnie zmniejszono o kwotę 169.073 zł ogólne wydatki budżetu, w rezultacie których zmian budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 31.090.173 zł.

– Uchwałę nr IX/66/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011-2032.

W/w Uchwałą Rada zmieniła treść załączników nr 1 i 2 do uchwały nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14.07.2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011-2032, w ten sposób ze wprowadziła do nich zmiany wynikające z uchwały nr IX/65/2011.

Wszystkie w/w uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

Wraz z protokółem sesji prezentujemy je w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl/. Równocześnie wraz z protokołem sesji znajdują się one do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na stanowisku ds. obsługi Rady i jej organów – pokój nr 8.