Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży zrzeszonej w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych z terenu powiatu wągrowieckiego, Jednostka OSP Mieścisko, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mieścisku oraz Jednostka OSP Skoki w miesiącu lipcu zorganizowała obóz szkoleniowo – wypoczynkowy.

Od  11 do 25 lipca 50 osób, a wśród nich 14-tu młodych strażaków z Lechlina, Potrzanowa i Rościnna, spędzało czas pod okiem doświadczonej kadry i komendanta obozu druha Mariana Bodusa, z inicjatywy którego jest on organizowany od 7 lat.  Zdaniem druha Mariana Bodusa, wakacje to czas nie tylko wypoczynku ale także doskonała okazja do pracy z młodzieżą strażacką. W myśl tej maksymy młodzież wypoczywała i szkoliła się na terenie pięknie położonego ośrodku w otoczeniu lasu i malowniczego jeziora w Rościnnie gm. Skoki.

Po zapoznaniu się z regulaminem obozu młodzież uczestniczyła w zajęciach zapewniających realizację zamierzonego programu przygotowującego młodych ochotników do przyszłych działań podejmowanych w ramach działalności jednostek OSP. Młodzi adepci strażaccy  mogli między innymi zapoznać się z wyposażeniem samochodów strażackich oraz jego obsługą, zasadami działania sprzętu pożarniczego, budowy linii gaśniczej z podaniem wody. Poznali podstawowe zasady reagowania na zagrożenia. Brali udział w zajęciach z ratownictwa wodnego, na których wpajano  zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz ratowania tonącego. Nie zapomniano o nauce pływania. Dla bardziej zaawansowanych przeprowadzone zostały zajęcia z nurkowania, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodych obozowiczów. Osoby lubiące aktywność  fizyczną mogły się sprawdzić podczas szkolenia w terenie, na wysokościach (liny).  Niemały zachwyt wzbudziły zajęcia z zastosowania pirotechnicznych środków pozoracji,  pirotechniki morskiej oraz samoobrony. Szkolenie nie mogłoby się odbyć bez poznania zasad udzielania pierwszej pomocy i ćwiczeń wykonywania resuscytacji na fantomach oraz szkolenia z zakresu regulaminu CTIF. Odbył się także pokaz z ratownictwa drogowego, wykonany przez strażaków z jednostki OSP Mieścisko i Skoki. Młodzież  bardzo dużo czasu spędzała na powietrzu zażywając kąpieli w jeziorze oraz biorąc udział w zajęciach sportowych.

Uczestnicy mieli doskonałe wzorce do nauki, gdyż kadrę instruktorską stanowili czynni strażacy i specjaliści z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu, Policji Powiatowej w Wągrowcu i Ratowników PSP nr 2 w Poznaniu.

Organizatorzy mają nadzieję, że młode druhny i druhowie w przyszłości będą umieli wykorzystać zdobytą na obozie wiedzę nie tylko w ramach obowiązków  strażackich ale także w życiu codziennym w sposób praktyczny, zawsze kiedy będzie ona potrzebna. Wbrew pozorom obozowy rygor, pobudka, apele,  musztra, marsz w szyku bardzo przypadła wszystkim do gustu.

Jesteśmy przekonani, że wspomnienia z obozu na długo pozostaną pamięci ich uczestników.