Małżonkowie Halina i Miłosz Dychtowiczowie,  Stanisława i Czesław Gapińscy, Maria i Stanisław Łosinieccy, Kazimiera i Ryszard Sepiołowie, Dorota i Stanisław Kutznerowie, Anna i Stanisław Piątkowscy oraz  Stanisława i Mieczysław Kuniccy na zaproszenie Burmistrz Tadeusza Kłosa gościli we wtorek, 5 lipca w Sali Ślubów skockiego Urzędu Stanu Cywilnego.

Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego wiązała się z przyznaniem Im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, które to Medale w imieniu Prezydenta wręczył Im Burmistrz Tadeusz Kłos. Stanowiła ona też uwieńczenie uroczystości Jubileuszowych, uroczystości Złotych Godów Małżeńskich, które Ci szczególni Goście obchodzili już w gronie swych najbliższych członków rodziny i  przyjaciół. Bo przecież, poprzedziło je 50 lat wspólnego życia, co oznacza ponad 18 250 dni i nocy, wśród których były czasy radosne, ale i dni pełne smutku i troski o siebie nawzajem i  o los swych dzieci i wnuków. I trzeba było wiele miłości, wzajemnego zrozumienia i ustępstw małżonków, by po 50 latach wspólnej drogi cieszyć się z przeżytych lat i z obchodzonego Jubileuszu.

Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” obdarowani zostali:

– zamieszkali w Skokach: Halina z domu Szymkowiak urodzona 1.07.1940r w Skokach i urodzony 13.11.1936r w Skokach Miłosz Dychtowiczowie. – Ślubowali 28.04.1961r w Skokach; pani Halina pracowała w Wągrowieckich Zakładach Przemysłu Terenowego, a następnie w Polskich Kolejach Państwowych, a pan Miłosz w Zakładach Regeneratu w Bolechowie – pan Miłosz od lat młodzieńczych był aktywnym członkiem i pełnił funkcję we władzach skockiej jednostki oraz w Zarządzie Miejsko Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej, której to organizacji członkiem honorowym pozostaje do dzisiaj; wspólnie wychowali 3 córki, cieszą się posiadaniem 1 wnuczki i 6 wnuczków.

– zamieszkali w Sławicy: Stanisława z domu Stożek urodzona 10.04.1938r w Sławicy i urodzony 10.07.1933r. w Skokach Czesław Gapińscy – ślubowali 6.05.1961r w Skokach; pani Stanisława pracowała w Zakładach „LINUM” w Sławie Wlkp. i w rodzinnym gospodarstwie rolnym, a pan Czesław w CPN Rejowiec i w Zakładach Regeneratu w Bolechowie; wychowali syna i córkę, szczycą się posiadaniem 3 wnuczek i 3 wnuczków oraz 1 prawnuczka.

– zamieszkali w Skokach: Maria z domu Chodyńska urodzona 8.12.1938r w Skokach i urodzony 26.04.1937r w Jabłkowie Stanisław Łosinieccy – ślubowali 28.04.1961r w Skokach; pani Maria pracowała w Spółdzielni Inwalidów „METALOWIEC”, a pan Stanisław w Zakładach Metalurgicznych „POMET”; wychowali 2 córki, cieszą się posiadaniem 1 wnuczka i 2 wnuczek oraz 2 prawnuczek i 1 prawnuczka.

zamieszkali w Chociszewie: Kazimiera z domu Baranek urodzona 11.02.1943 w Jaworówku Gmina Mieścisko i urodzony 29.10.1939r w Komarnicy kolo Nowogródka Ryszard Sepiołowie – ślubowali 4.03.1961 w Mieścisku; pani Anna pracowała w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Skokach, a pan Ryszard swą działalność zawodową związał z Nadleśnictwami Państwowymi w Kakulinie, Durowie i w Łopuchówku, są dumni z posiadania 2 córek, i cieszą się szczęściem 1 wnuczka i 1 wnuczki.

– zamieszkali w Skokach Dorota z domu Kołodziejczak urodzona 13.11.1935r w Skokach i urodzony 12.11.1937r w Zielonce Gmina Murowana Goślina Stanisław Kutznerowie – ślubowali 4.03.1961r w Skokach; pani Dorota pracowała w Zakładach „LINUM” w Sławie Wlkp., a pan Stanisław w Zakładach Prefabrykatów Betonowych w Owińskach; cieszą się szczęściem 1 syna i 1 wnuczka.

– zamieszkali w Glinnie Anna z domu Przybysz urodzona 6.01.1938r w Bliżycach i urodzony 6.09.1939 w Glinnie Stanisław Piątkowscy –  ślubowali 22.04.1961r w Skokach; pani Anna, zajmując się gospodarstwem domowym pracowała dorywczo w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Glinnie, z którym to Gospodarstwem do osiągnięcia świadczeń zusowskich związał się też pan Stanisław; wychowali córkę i syna, cieszą się posiadaniem 1 wnuczki.

zamieszkali w Skokach Bogumiła z domu Przybylska urodzona 25.11.1937r. w Kuszewie i urodzony 2.12.1937r w Sławie Wlkp. Mieczysław Kuniccy – ślubowali 18.02.1961r w Skokach; pani Bogumiła zajmowała się prowadzaniem domu i wychowaniem dzieci, a pan Mieczysław pracował w Poznańskich Pracowniach Konserwacji Zabytków w Poznaniu; wychowali 3 córki i 2 synów, szczycą się posiadaniem 3 wnuczek i 4 wnuków oraz 1 prawnuczki i 2 prawnuczków.

Uroczystościom Jubileuszowym towarzyszyły chwile wzruszeń związane z życzeniami skierowanymi do Jubilatów przez Burmistrza Tadeusza Kłosa i organizatora spotkania – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joannę Wolicką-Przywarty oraz z samą dekoracją Medalami, a szczególnie z podziękowaniami wyrażanymi przez panów i panie pod adresem współmałżonków, za wspólnie przebytą drogę:

„Dziękuję Ci Żono, Dziękuję Ci Mężu – że nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”.

W trakcie spotkania Jubilatki  obdarowane zostały bukietami kwiatów, a wszyscy Jubilaci dokumentami pamiątkowymi i upominkami. Nie zabrakło też pamiątkowego wspólnego zdjęcia oraz spotkania przy kawie i wspaniałym torcie, połączonego z nieodzownym, a miłym toastem za ich zdrowie i dalsze szczęśliwe życie.

Przyłączając się do tych życzeń w imieniu redakcji wszystkim szczególnym gościom świętującym Złoty Jubileusz i przybyłym 5 lipca do skockiej Sali Ślubów życzymy wiele pogodnych dni w dalszym wspólnym życiu i cieszenia się sobą nawzajem i szczęściem swych najbliższych.