Zbiornik ma kształt wydłużony, ze średnio rozwiniętą linią brzegową, w dużym stopniu podmokłą i zabagnioną, jest jeziorem przepływowym, przepływa przez niego Kanał Dzwonowski.Parametry jez. Dzwonowskiego:
  • powierzchnia – 20,1 ha,
  • objetość – 241,2 tyś. m3
  • głębokość maksymalna – 2,2 m
  • długość maksymalna – 860 m
  • szerokość maksymalna – 320 m
  • długość lini brzegowej – 2 400 m

Jezioro nie jest obciążone użytkowaniem rekreacyjnym za wyjątkiem wędkarstwa. Las, który porasta brzegi stanowi naturalną ochronę zbiornika przed spływami powierzchniowymi zanieczyszczeń z obszaru zlewni.

Jezioro Dzwonowskie należy do najbardziej cennych przyrodniczo jezior gminy Skoki, z uwagi na faunę i florę które tam występują.