Był kwiecień 1951 roku, gdy wówczas narzeczeni, a dzisiaj Diamentowi Jubilaci Krystyna i Marian Hekiertowie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę. Sakramentalne tak w obliczu Boga powiedzieli sobie 8 kwietnia w kościele parafialnym pw. „Wszystkich Świętych” w Raczkowie, a wolę swą potwierdzili w dniu 27 kwietnia 1951 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skokach.

Tak więc, miesiąc kwiecień to miesiąc jubileuszowy, podwójnie szczęśliwy i uroczysty dla Jubilatów, którzy swym szczęściem dzielili się z 2 córkami i 1 synem oraz z 7 wnukami, 2 prawnuczkami i 1 prawnukiem.

Do życzeń składanych Jubilatom dołączył też burmistrz Tadeusz Kłos, który odwiedzając Ich 27 kwietnia br wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Joanną Wolicką-Przywarty wraz z wiązanką kwiatów przekazał Im podziękowania za codzienną pracę na rzecz swych rodzin i środowiska i życzył Im dalszych lat szczęśliwego wspólnego życia.

Piszący te słowa, miał, szczęście towarzyszyć tej wizycie oraz rozmowom i wspomnieniom z życia Jubilatów, którymi postanowił podzielić się z czytelnikami Wiadomości Skockich:

Rodziny Hekiertów i Szymkowiaków mieszkały po sąsiedzku w Jagniewicach, a urodzony 30.08.1927 roku Marian i urodzona 17.02.1930 roku Krystyna znali się od dziecka. W Jagniewicach spędzali dzieciństwo i tą samą drogą uczęszczali do szkoły podstawowej w Bliżycach. W Jagniewicach też, pracując w majątku ziemskim pod zarządem miejscowego Niemca spędzili młodzieńcze lata w czasie okupacji. W tym też majątku, który po wojnie funkcjonował jako Państwowe Gospodarstwo Rolne pan Marian pracował do przejścia na emeryturę.

Ta bliskość i znajomość od najmłodszych lat sprawiły, ze gdy wówczas młodzi obecni Jubilaci zdecydowali się na założenie rodziny, byli pewni, że wiążą się ze sobą na zawsze i to „Na dobre i na złe”. I tak się stało, o czym z dumą opowiadają dzisiaj.

Po ślubie małżonkowie uznali, że Jagniewice to ich miejsce na ziemi. Tu też zamieszkali i wychowali dzieci. Tu też ciesząc się z odwiedzających ich dzieci i wnuków żyją do dzisiaj.

Przyłączając się do życzeń składanych Jubilatom z okazji ich uroczystych Godów, życzymy im wielu kolejnych rocznic i radości ze wspólnie przeżytych dni oraz ze szczęścia swych najbliższych.

IMG_7914

IMG_7919

IMG_7921

IMG_7923

IMG_7927

IMG_7928